FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Sk*__

Skafså, Mo	Marvik, Steinar: Mo bygdebok; gard og ætt. Skafså 
      sokn. 1989. [db]

Skanland, Trondenes i Troms	Lysaker, Trygve: Trondenes 
      bygdebok. Bd. I - Trondenes sogns historie/Bd. II - 
      Gårdshistorie for Skanland herred/Bd. III - Gårdshistorie for 
      Sandtorg herred/Bd. IV - Gårdshistorie for Trondenes herred med 
      Harstad. 4b. Trondheim (Trondenes bygdeboknemnd) 1956-58. 
      Fotografisk optrykk 1978 [sc]

Skar i Malm	Brekkan, Kristoffer: Skar i Malm, familien Ertsaas; 
      gårds- og ættehistorie. 1962. [db]

Skatval i Nord-Trøndelag	NN: Stjørdalsboka. Gards- og 
      slektshistorie. Orkanger (Stjørdal og Meråker kommune) 1950-1955? 
      Bd. II del 1 og 2 - Stjørdal herad Bd. III - Lanke herad/Bd. IV 
      - Skatval herad/Bd. V del 1 og 2 - Hegra herad/Bd. VI del 2 - 
      Meråker herad [sc]

Skaun i Sør-Trøndelag	Per O. Rød, Per O. og Jon O. Snøfugl: Bygdabøker 
      for Buvik, Børsa og Skaun. [*1] 

Skaun i Sør-Trøndelag	Rød, Per O.: Skaunaboka. Trondhjem (Skaun kommune) 
      1976-1978. Bd. I og II - Gards og ættehistorie [sc]

Skaun	NN: Rossvoll gård i Børsa og erkebiskop Øystein Erlendsson. 
      Årbok. Utg. Skaun kommune. Red. Ottar Ribe. Nr. 9 (2000). 20 s. 
      Henv. Skaun historielag v/Ottar Ribe, 7353 Børsa.

Skedsmo i Akershus	Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Oslo 1929 og 1950-1952. 
      Bd. I & II - Bygdens historie. Bd. III. [sc]

Ski i Akershus	Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500. 
      Ski Kommune 1900. Bd. I - Forhistorisk tid; fra øyrike til 
      jordbruksbygder./Bd. II - Middelalderen fra nyryddingstid til 
      ødegardstid. 1990. [sc]

Skien i Telemark	Seierstad, Ivar: Skiens Historie. Bd. I-III. Skien 
      1958. []

Skien iTelemark	Blom, A: Efterladte historiske optegnelser særlig 
      vedkommende Skien, Laardal og Kvitseid. 1904. [db]

Skien	NN: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, 
      Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. 1714-1844. 
      Brevik Historielag 1956 [gs]

Skien	NN: Byminner. Skien:"- den smukkeste bygde by". Red. Thor 
      Gundersen. Utg. Selskapet for Skien bys vel. Nr. 30 (2000). 120 
      s. ISBN 82-91427-07-0. Henv. lokale bokhandlar. Kr 298,-.

Skien	Schneider, J.A.: Fra det gamle Skien. 1914-1928 
      [gs]

Skjeberg i Østfold	Bakke, Harald: Skjeberg Bygdebok. Skjeberg kommune 
      1990. [*][sb]

Skjeberg i Østfold	Bakke,Harald: Skjeberg bygdebok.Del I-II. Halden 
      1950-1953.Ill. [db][sc]

Skjeberg	NN: Magnus. Årsskrift. Utg. Skjeberg historielag. Red. Erik 
      Anderson, Jan Erik Eriksen, Tom Birkelund. Årg. 5 (2000). 50 s. 
      ISSN 0809-5183. Henv. Skjeberg historielag, 1745 Skjeberg. 

Skjerstad	Berg, Gunnar: Bygdebok for Skjerstad og Fauske. 
      1975. [db]

Skjerstad	Berg, Gunnar: Nye slekter i Skjerstad. Oppdatering og 
      videreføring 1850-1995. Bodø 1995. Utgjør b. 5 av Slektsbok for 
      Gjerstad og Fauske. [db]

Skjerstad	NN: "Ka du frætta dar?" Årbok for Skjerstad. Utg. Skjerstad 
      kommune. Red. Arnstein Brekke. Årg. 10 (2000). 102 s. Henv. 
      Skjerstad kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 8100 Misvær. 

Skjerstad	Solbakk, Harald: Slektsbok for Skjerstad og Fauske . B.1. Bodø 
      1978 [db]

Skjervøy i Troms	Fugelsøy, Maurits: Skjervøy; et prestegjeld og et 
      herred i Nord-Troms. Skjervøy 1970. Bd. I og II [sc]

Skjåk i Oppland	Hosar, Hans P.: Skjåk Bygdebok. Bind 3 Historia 
      1798-1914. Skjåk Kommune 1998. Sogneprest H.H. Neumanns 
      opptegnelser fra forrige årh. om slekter fra gårder i Skjåk. 
      [*][sb]

Skjåk i Oppland	Hosar, Hans P.: Skjåk bygdebok; historia fram til 
      1537. 1994. [db]

Skjåk i Oppland	Neumann, H.H. og Erling Bruheim: Ættebok for Skjåk, 
      bind I/II. Skjåk Historielag, Lillehammer 1946/1969 
      [*][sb]

Skjåk i Oppland	NN: Skjåk. Gjøvik (Skjåk kommune) 1966. [sc]

Skjåk	NN: Kvelds-seto. Gåmålt frå Skjåk. Årsskrift frå Skjåk 
      historielag. Red. Sylfest Lykre, Aase Hosar, Stein Grjotheim. 
      2000. 80 s. ISSN 0803-5539. Henv. Skjåk bok og papirhandel, 2690 
      Skjåk.

Skjåk	NN: Kvelds-seto; gåmålt frå Skjåk; årsskrift frå 
      Skjåk historielag. 1990. [db]

Skodje 	Giske, Louis: Bygdebok for Skodje: gard og slekt. I - II. 
      Utgjevar: Skodje sogelag Oslo 1986. 

Skodje	Fylling, Ludvig: Bygdebok for Skodje. 1961. [db]

Skodje	NN: Bygdebok for Skodje. 1986. [db]

Skodje	NN: Årsskrift. Utg. Skodje sogelag. Red. Louis Giske ofl. Nr. 17 
      (2000). 49 s. ISSN 0803-0928. Henv. Skodje sogelag v/Louis 
      Giske, 6260 Skodje.

Skoger i Vestfold/Buskerud	NN: Skogerboken. Drammen 1931 
      (kfr. redaktør Olav Såtvedt på Kongsberg eller Asbjørn Skullerud, 
      3640 Skollenborg) [ag]

Skogn i Nord-Trøndelag	 Reidar Strømsøe: Skogn historie band V. 
      Levangerboka. Komiteen for Levanger by's historie 1967. Levanger 
      bys historie 1836-1918. [*][sb]

Skogn i Nord-Trøndelag	Bye, Julius: Skogn Historie. Folk og heimar - Band 
      VI, Frol I. Skogn 1973. Bd. VI, Frol II om Frol (Levanger) 
      1976

Skogn i Nord-Trøndelag	NN: Skogn historie. Levanger 193x. Bd. II - Skogns 
      historie/Bd. VI - Frol/Bd. VIII - Markabygda og Ekne. [sc]

Skomsøy, Smøla	NN: Smøla bygdebok. Gards- og ættesoge for Klakkan - 
      Skomsøy. 1990. [db]

Skudenes i Rogaland	Arnvid Lillehammer: Skudenes og Skudeneshavn. 1982. 
      (Austnaberg, Dale, Dyrland, Falnes prestegard, Nedre Falnes, 
      Ferkingstad, Grødheim, Haga, Heggheim, Hemnes, Hillesland, 
      Hovdastad, Høynes, Håland, Kirkeleite, Kuvik, Kvilhaug, 
      Kvilhaugsvik, Li, Langåker, Mjølhus, Nes, Neset, Nedre Risdal, 
      Øvre Risdal, Sandhåland, Sandve, Selvåg, Skitnadal, Skudeneshavn, 
      Snørteland, Stava, Stol, Syre, Tjøstheim, Vik, Vikra.) [bb]

Skudenes, Karmøy i Rogaland	Lillehammer, Arnvid: Bygdebok 
      for Karmøy. Karmøy (Bygdebokutvalget) 1980-1991. Bd. II - Åkra/Bd. III - Skudenes og Skudeneshavn, 1982/Bd. IV - Stangaland og 
      Kopervik, 1985/Bd. V - Avaldsnes. [sc]

Skøyen	Berg, Sverre: Fra Trond Skøyen til Trond Berg. En 
      slekt gjennom 500 år. 1985. [UBB] [][bl]

Skånevik i Hordaland	Haugland, Anders: Skåneviksoga. Skånevik 1981-1988. 
      Bd. I - Gardar og ætter i Holmedal/Bd. II - Gardar og ætter i 
      Åkra/Bd. III -Gardar og ætter Sævareid-Skånevik. Skåneviksoga 
      bind 4, Skånevikstrondo 1990 [sc]

Skåre, Haugesund	Langhelle, Arne og Svein Ivar og Nils Olav Østrem: 
      Skåre, gard og folk I. Haugesund 1999. ISBN 82-91559-14-7 
      [at][*]

Skåre, Haugesund	Langhelle, Arne og Svein Ivar og Nils Olav Østrem: 
      Skåre, gard og folk II. Haugesund 1999. ISBN 82-91559-15-5. 
      [at][*]

Skåtøy	NN: Fellesbindet Bygdebok for Sannidal og Skåtøy; 
      Sannidal og Skåtøy; ei bygdebok. 1949. [db]

Slagen i Vestfold	Oscar A. Johnsen: Sem og Slagen; en bygdebok. 
      Kulturhistorie. Bd. I - Gårdshistorie, Del 1 - Sem hovedsogn/Del 2 - Slagen Sogn. Tønsberg (Sem og Slagens bygdebokkommite) 
      1945-48. [sc]

Slidre, Vestre	Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Vestre Slidre. 
      1980. [db]

Slidre, Øystre	Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre. 
      Hegge og Lidar. 1987. [db]

Slidre, Øystre	Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre. 
      Volbu og Rogne. 1987. [db]

Smøla i Møre og Romsdal	Erling Shølberg: Smøla 
      bygdebok. Trondheim 1981. Bd. I - Utviklinga fram til år 1700. 
      Gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg- Vikan [sc]

Smøla i Møre og Romsdal	NN: Smøla bygdebok. Gards- og 
      ættesoge for Klakkan - Skomsøy. 1990. [db]

Smøla i Møre og Romsdal	NN: Smøla bygdebok. Utviklinga 
      på Smøla gj. 200 år 1665-1865, gards- og ættesoge f. Sandvær - 
      Tranøy. 1990. [db]

Snertingdal	NN: Biri og Snertingdal; en bygdebok. Kirkenes, 
      prestenes og en del av skolens historie. 1933. [db]

Snertingdal	NN: Biri-Snertingdal bygdebok. 1951. [db]

Snåsa i Nord-Trøndelag	Skavlan, Gunnar: Snåsaboka. Steinkjer (Snåsa 
      kommune) 1957-. Bd. III - Gardshistoria. 1965 [sc]

Snåsa	NN: Kumur. Årsskrift. Utg. Snåsa historielag. Red. Bodvar 
      Tømmerås. Nr. 21 (2000). 88 s. ISSN 0800-076X. Henv. Snåsa 
      historielag, 7760 Snåsa. 

Soggendal i Rogaland	Soggendal. An "internet bygdebok" at Internett. [rr].

Sogn i Sogn og Fj.	Aall, Hans: Sogn. Bergen 1937. [sc]

Sogn	NN: Årbok for Sogn. Utg. Historielaget for Sogn. Red. Aud Ross 
      Solberg. Nr. 46 (2000). 136 s. ISSN 0800-0891. ISBN 82-91653-06-
      2. Henv. Sogn folkemuseum, 5880 Kaupanger. 

Sogndal i Sogn og Fj.	Sandal, Per: Sogndal bygdebok. Allmenn bygdesoge 
      tida før 1800. Sogndal (Sogndal Sogelag) 1986. Bd. I [db][sc]

Sogndal i Sogn og Fjordane	Førsund, Finn: Sogndal bygdebok. [*1] 

Sogndal	Brandsberg, Reidar: Sogndal ladested, Sokndal og 
      Egersund i eldre og nyere tid. 1988 [][bb]

Sogndal	NN: ...so han sa...Lokalhistorisk årshefte. Utg. Sogelaga i Sogndal 
      og Fjærland. Red. Atle Bondevik, Arne Stein Pedersen.

Sokndal i Dalane	Wisted, Stein N. : Ættesoge for 
      Sokndal i Dalane. Internett < /A> 

Sokndal i Rogaland	 Internett: Sokndal. Stein Norem Wisteds Ættesoge for 
      Sokndal  [*3]

Soknedal i Sør-Trøndelag	Haukdal, Jens: Busetnad og 
      folkeliv i Soknedal. Gard og grend. Støren (Midtre Gauldal 
      kommune) 1971. Bd. I - IV [sc]

Sola i Rogaland	Jørg Eirik Waula: Personregister til (name index 
      for) Sola gards- og ættesoge. 44 s. [rh]

Sola i Rogaland	Langhelle, Svein Ivar: Soga om Sola og Madla. Sola 
      1980-1983. (Bd. I til 1800, Bd. II 1800 til 1870, Bd. III. 1870 
      til 1930.) [sc]

Sola i Rogaland	Refheim, Sigurd: Gard og ætt i Sola. Stavanger (Sola 
      kommune) 1974. (Byberg, Dysjaland, Gimre, Grannes, Haga, 
      Harvaland, Helland, Hellestø, Hogstad, Håland, Joa, Jåsund, 
      Klingshei, Nor-Kolnes, Sør-Kolnes, Litlaland, Litle Meland, 
      Meland, Meling, Myklebust, Litle Risa, Risa, Rott, Rege, 
      Røyneberg, Sande, Saurnes, Skadberg, Sola, Utsola, Austre 
      Stangeland, Vestre Stangeland, Sømme, Tananger, Tjelta, Tjora, 
      Vigdel, Ølberg.) [sc][bb]

Sollerud i Oslo	NN: Sollerud Vel gjennom 25 år med Sollerud gårds 
      historie. 1946. Ill. []

Solli, Fjotland	Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland; gårds- og 
      slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, 
      Eigeland og Solli. 1980. [db]

Sollia	Brænd, Bjørn: Sollia bygdebok 1. Eldre generell 
      historie; garder og slekter i Øverdalen skolekrets. 1989. 
      [db]

Solum i Telemark	Gjone, Toralf: Solum bygds historie. Skien (Solum 
      kommune) 1965. Bd. I - Bygdehistorie/Bd. II - Gårdshistorie 
      [sc]

Solund 	 Alf Steinsøy -: Solund, Gards- og ættesoge til 1980 bind 1 og 2 
       Bergen 1982 [*3]

Solvær, Lurøy i Nordland	Harry Danielsen: Solværøyan - 
      øyene og folket, Del 1; Folket. ISBN 82-994077-0-2. 516 s. 
      Mosjøen 1996. [][kg]

Solør i Hedmark	Skirbekk, Håvard: Øvre Solør; Alminnelig historie. 
      Valer og Asnes 1973. Bd. I - Første halvbind/Bd. II - Andre 
      halvbind [sc]

Solør	NN: Slækt og slekt. Medlemsblad for Solør slektshistorielag. Red. 
      Magne Ivar Mellem. Årg. 13, nr. 1-4 (2000). Henv. Solør 
      slektshistorielag, boks 152, 2260 Kirkenær. 

Solør, Østerdalen	Torp, Solveig: Tingbok Solør/Østerdalen 1638-1641. 
      [lf]

Solør-Odal	NN: Tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Utg. Museene i 
      Solør-Odal. Red. Ingun Aastebøl. Årg. 32, nr. 1-4 (2000). ISSN 
      0333-  0982. Henv. Tidsskriftet Solør-Odal, Schüsslers veg 40, 
      2211 Kongsvinger. 

Sortland	Helge Guttormsen: Sortlands historie. bd.1 (fra de 
      eldste tider til 1720 e. Kr.). 1990. [jb]

Sortland	NN: Historisk årbok for Sortland. Utg. Sortland historielag. Red. 
      Marie Lichtwarck, Mathis Mathisen. Årg. 15 (2000). 114 s. ISSN 
      0803-0677. ISBN 82-993295-5-8. Henv. Sortland historielag, boks 
      138, 8401 Sortland. 

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU