FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Oa*__

Odal i Hedmark	Kirkeby, Birger: Nord-Odal. Flisa 1969. Bd. I og II 
      - Gards- og slektshistorie for Sand sokn Bd. III-V - Gards- og 
      slektshistorie for Mo sokn [sc]

Odal i Hedmark	Kirkeby, Birger: Odalsboka. Fellesbind for Nord - og 
      Sør Odal. 1966. Bd. I - Bygdehistorie inntil 1819 [sc]

Odal i Rogaland	NN: Odal Bygdebok. 1971

Odal i Rogaland	NN: Odal Bygdebok. 1971 [*3]

Odda i Hordaland	Kolltveit, Olaf: Odda, Ullensvang, og Kinsarvik i 
      gamal og ny tid. Odda 1962. Bd. I og II - Bygdesoga/Bd. III - 
      Bygdesoga 1913-1963, Gards- og ættesoga, Odda/Bd. IV - Del 1 og 
      2 - Bygdesoga Bd. V - Del 1 og 2 - Bygdesoga [sc][BOB][bl]

Odda i Hordaland	NN: Bygdesoge del 1, Odda, Ullensvang og Kinsarvik I. 
      1963. 

Odda i Hordaland	NN: Bygdesoge del 2, Odda, Ullensvang og Kinsarvik II. 
      1962. 

Odda i Hordaland	NN: KINSARVIK del 1, Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 
      1. 1974. 

Odda i Hordaland	NN: KINSARVIK del 2, Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 
      2. 1974. 

Odda i Hordaland	NN: ODDA del 1, Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 1. 
      1967. 

Odda i Hordaland	NN: ODDA del 2, Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2. 
      1967. 

Odda i Hordaland	NN: ULLENSVANG del 1, Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 
      1. 1971. 

Odda i Hordaland	NN: ULLENSVANG del 2, Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 
      2. 1971. 

Odda	NN: Odda i manns minne. Utg. Odda mållag. Red. Kristen D. Eitrheim, 
      Harry Solberg, Harald Jordal. Nr. 10 (2000). 131 s. Henv. Odda 
      mållag, boks 342, 5751 Odda. 

Oddernes	Rudjord, Kåre: Oddernes bygdebok. Bygdehistorie. 
      1974. [db]

Oddernes	Rudjord, Kåre: Oddernes bygdebok. Gardshistorie. 
      1968. [db]

Oddernes, Torridal	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Ofoten	NN: Årbok 2000 - fra bane, bygd og by. Utg. Ofoten museum. Red. 
      Arne Harald Hansen. 2000. 139 s. ISBN 82-91340-07-2. Henv. Ofoten 
      museum, boks 140, 8502 Narvik. 

Ofsen	Sommerfeldt, Wilhelm: Ofsen i 1789 og virkninger av 
      den i Fron. 1972. [db]

Ogna i Rogaland	Edland, Torgeir: Gards og ættesoga for Haa. Sandnes 
      (Haa kommune) 1971. Bd. I - Gards og ættesoga for Nærbø Bd. II - 
      Gards og ættesoga for Varhaug og Vigrastad/Bd. III - Gards og 
      ættesoga for Ogna [sc]

Ogndal	NN: Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 1983. [db]

Onsøy i Østfold	Schou, Terje: Onsøys historie. Tiden inntil år 1537. 
      Onsøy 1994. Bd. I - Forhistorisk tid/Bd. II - Middelalderen. 
      [sc]

Onsøy	NN: Varden. Utg. Onsøy historielag. Red. Ruth H. Berg ofl. 2000. 
      48 s. ISSN 0800-3600. Henv. Onsøy historielag, Elingaard museum, 
      1621 Gressvik. 

Oplandene	Grønvold, Didrik: De brede bygder; Oplandene i eldre 
      og nyere tid. 1945. [db]

Oppdal i Sør-Trøndelag	Rise, Ola J.: Oppdalsboka. Oslo 1947-1951. Bd. I og 
      II - Historie og folkeminne [sc]

Oppdal	NN: Bøgda vår. Årbok for lokalhistorie. Utg. Oppdal historielag. 
      Red. Kjell Haugland. 2000. 98 s. ISSN 0800-790X. Henv. Oppdal 
      historielag v/ Kjell Haugland, Engan, 7340 Oppdal. 

Oppdal	NN: Oppdals gårds- og slektshistorie. Bind 1.

Oppegård i Akershus	Barca, Eivind: Oppegård Kommunes Historie. Oppegård 
      1965. 192pp.[sc]

Oppheim i Hordaland	Hellesnes, Torstein og Johannes Gjerdåker: Gardssoge 
      for Oppheim sokn. Voss 1980. [sc]

Oppland	NN: Oppland i manns minne; Daglegliv ved 
      hundreårsskiftet ; frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for 
      eldre. 1972. [db]

Oppland	NN: Oppland i nær fortid. 1987. [db]

Oppstad, Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust. 1995. 
      [db]

Orkanger i Sør-Trøndelag	Hoff, Håkon: Orkanger-boka. 
      Orkanger kommune 1945. [sc]

Orkdal i Sør-Trøndelag	NN: Gardtales i Orkdal. Svorkmo 1978-1979. Bd. I - 
      II [sc]

Orkdal i Sør-Trøndelag	Skrondal, A.: Orkdalsboka. Orkanger 1958-1968. Bd. I 
      og II - Bygda/Bd. III og IV - Gardssoga [sc]

Orkdal	NN: Årbok for Orkdal. Utg. Orkdal historielag. Red. Hallvard 
      Morken. Nr. 27 (2000). 88 s. ISBN 82-92161-02-3. Henv. lokale 
      bokhandlar. 

Os i Hordaland	NN: Bygdesoga for Os. Kulturhistorisk band. Bergen 
      1980. [db][sc]

Os i Hordaland	Tveit, Nils: Os. Eit utsyn over Osbygdi fra gamal 
      tid til no. Bergen 1979. Bd. I - Bygdesoga/Bd. II og III - 
      Gards- og ættesoga [sc][BOB]

Os	NN: Hembygda. Utg. Kulturseksjonen. Red. Tore Myre, Johan Siksjø, Arne 
      Ingar Bækken. Årg. 20 (2000). 48 s. ISSN 0800-1251. Henv. Os 
      kommune, 2550 Os i Østerdalen..

Os	NN: Osingen. Lokalhistorisk årsskrift. Utg. Os mållag. Red. Kåre 
      Herdlevær ofl. Årg. 16 (2000). 34 s. Henv. Os mållag, v/Kåre 
      Herdlevær, Austre Lurane 20, 5200 Os. 

Osen (Nord-Trøndelag)	Nilsen, O. og T. Granlund: Osen bygdebok: Gårds- 
      og slektshistorie bind 1. 1984/ bind 2. 1985.   [*3] [db]

Osen (Nord-Trøndelag)	S. Brattgjerd: Osen: Bjørnørfolket, Osen I og II. 
      1993.  [*3]

Osen	NN: Osen bygdebok. 1950. [db]

Osen, Bjørnør i Sør-Trøndelag	Sigurd Brattjer: Osen, bd. I 
      og II. Del av bygdebokserie for Bjørnør prestegjeld. 19xx [eb]

Osgoten, Vatne	Slyngstad, Harald: Vatne bygdebok. Gards- og 
      ættesoge; g.nr. 70, Klokset - g.nr. 95, Osgoten. 1983. [db]

Oslo (Akershus slott)	Sinding-Larsen, Holger: Akershus. Bidrag til 
      Akershus slots bygningshistorie i de første 350 
      aar.I-II.1924-1925. Ill. []

Oslo (Christiania)	Collett, A.: Gamle Christiania-billeder. Chria. 1893 
      []

Oslo (Christiania)	Daae, Ludvig: Det gamle Christiania. 1624-1814 
      Chria. 1871/1891 []

Oslo (Christiania)	Helland, Amund: Topografisk-statistisk beskrivelse 
      over Kristiania. Første-tredie del. Norges Land og 
      Folk.1917-1918. Foldekart. []

Oslo (Christiania)	Røsoch, Henry: På vandring i Christiania. 1953. Ill. 
      []

Oslo (Kria.)	Bull, Edward et al: Kristianias Historie. I-V. 
      1922-1928. []

Oslo	Daae, Anders: Tugthuset og Arbejdshuse i Kristiania 
      1783-1814.Særtryk af "Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen". DK 
      Kbh.1908. []

Oslo	Holck, Per: Oslo gjennom tidene. Glimt av byens 
      historie med forslag til utflukter. 1989. []

Oslo	NN: Byminner. Utg. Oslo bymuseum. Red. Trond Gjerdi, Vegard Skuseth 
      Halvorsen, Anne Herresthal. Nr. 1-4 (2000). ISSN 0007-7631. Henv. 
      Oslo bymuseum, boks 3078 Elisenberg, 0207 Oslo. 

Oslo	NN: OSLO bys historie.Bind 1-5. 1991-1994. []

Oslo	NN: St. Hallvard. Utg. Oslo Byes Vel. Red. Jan Sigurd Østberg. Årg. 
      78, nr. 1-4 (2000). ISSN 0036-2859. ISBN 82-90287-90-9. Henv. Oslo 
      Byes Vel, Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo.. 

Oslo	Oslo Bys Historie, Bind 2: Byen ved festningen. Fra 
      1536 til 1814. Av Knut Sprauten. Oslo 1992. []

Oslo	Røde, Gro (red.): Livet langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, 
      Bjølsen, Iladalen, Sandaker og Åsen. Utg. Bydel Sagene-Torshov. 

Oslo	Sundt, Eilert: Om Piperviken og Ruseløkbakken. 
      Arbeidsklassens Kaar og Sæder i Christiania. 1858. []

Osterøy	NN: Osterøy i soge og samtid. Sogeskrift for Osterøy. Utg. 
      Osterøy museum, Osterøy sogelag, Hosanger sogelag. Red. Geir 
      Kleiveland, Olav Meltvik, Randi Andersen. Årg. 14 (2000). 134 s. 
      ISSN 0803-0960. Henv. Osterøy museum, 5282 Lonevåg. 

Osterøy	NN: Selvik, Torstein: Gardssoga for Mjedlagardane. Utg. Osterøy 
      sogelag. 2000. 144 s. ISBN 82-91229-06-6. Henv. Osterøy sogelag, 
      5281 Valestrandsfossen.

Ous, Halden	Jacobsen, Karl Georg: Ous gods, hovedgård og 
      sædegård. Historie og tragedie. 1978. [db]

Overhalla i Nord-Trøndelag	Flotten, Olav: Overhalla 
      bygdebok. Namsos (Overhalla kommune) 1967-1990. Bd. I - Gards og 
      slektshistorie. Gnr. 1-29; Kvatningen-Homstad/Bd. II - Gnr. 
      30-46; Lilleøen-Svenning/Bd. III - Gnr. 47-59 og 85; 
      Svarlien-Risvik og Galguften/Bd. IV - Gnr. 60-84 
      Røttesmo-Lilleberre/Bd. V - Bygdehistorie fra ca. 1600-1837/Bd. VI - Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig 
      [db][sc]

Overhalla	NN: Meldingsblad. Utg. Overhalla historielag. Red. Pål Vannebo. 
      Årg. 22, nr. 1-2 (2000). ISSN 0802-3530. Henv. Overhalla 
      historielag, 7860 Skage i Namdal.

P__

Peterson	Ingolf Kittilsen: Firmaet og Familien Peterson - 
      Moss. Et bruks og en slekts historie 1793/1933.Trykt som 
      manuskript. Nr.eks.1935. []

Porsanger i Finnmark	Einar Richer-Hansen: Porsanger bygdebok. bd.1. 
      Lakselv 1986 [db]

Porsanger	NN: Porsangerfolket. Årbok for Porsanger. Utg. Porsanger 
      historie- og museumslag. Red. Kari Mohn Andersen, Trude Holm, 
      Solveig Tangeraas. 2000. 74 s. ISBN 82-91278-04-0. Henv. 
      Porsanger historie og museumslag, boks 192, 9711 Lakselv.

Porsgrunn i Telemark	Tønnessen, Joh. N.: Porsgrunns historie. Porsgrunn 
      1956. (Bd. I - Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807/Bd. II - 
      Fra trelast og skipsfart til industri 1807-1920.) [sc]

Porsgrunn	NN: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, 
      Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. 1714-1844. 
      Brevik Historielag 1956 [gs]

Q__

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU