FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Na*__

Namdal i Nord-Trøndelag	Mørkved, Arne: 
      Namdals-slekter. Spillum-Strandslekten, 1665-1935. Namsos 1935/1966. (Nytrykk i 1966 da restopplaget gikk tapt ved bombing av 
      Namsos 20 apr 1940). [sc][bs]

Namdalen	NN: Årbok for Namdalen. Utg. Namdal historielag. Red. Bertel 
      Grong. Nr. 42 (2000). 162 s. ISSN 0333-0397. ISBN 82-90414-23-4. 
      Henv. Namdal historielag, boks 451, 7801 Namsos. 

Namdalen	NN: Årsskrift fra Namdalsmuséet. Red. Geir A. Grøtan. 2000. Henv. 
      Namdalsmuséet, Kjærlighetsstien 1, 7800 Namsos. 

Namsos	NN: Atterljom. Organ for Botnan historielag. Red. Hans Hvoslef 
      ofl. Årg. 19 (2000). 43 s. ISSN 0800-3793. Henv. Botnan 
      historielag v/Laila Bergum, 7800 Namsos. 

Namsskogan i Nord-Trøndelag	Mellingen, Thorleif: 
      Bjørhusdal-slekta. Namsskogan 1986. [sc]

Namsskogan i Nord-Trøndelag	Mellingen, Thorleif: 
      Finvold-slekta. Namsskogan 1985. [sc]

Namsskogan i Nord-Trøndelag	Mellingen, Thorleif: 
      Flaattedal-slekta. Namsskogan 1987. [sc]

Namsskogan i Nord-Trøndelag	Mellingen, Thorleif: 
      Håpnes-slekta. Nammskogan 1984. [sc]

Namsskogan i Nord-Trøndelag	Mellingen, Thorleif: 
      Lindsetmo-slekta. Namsskogan 1988. [sc]

Namsskogan i Nord-Trøndelag	Mellingen, Thorleif: 
      Mellingen-slekta. Namsskogan 1983. [sc]

Namsskogan, Grong	Bjerken, Martin: Grong bygdebok for Grong, Harran, 
      Namsskogan og Røyrvik. 1950. [db]

Nannestad i Akershus	Kirkeby, Birger. Nannestad Bygdebok. Flisa 1962-71. 
      Bd. I - Gardshistorie for Nannestad sokn/Bd. II - Gardshistorie 
      for Holter sokn/Bd. III - Gardshistorie for Bjorke sokn. 1962/Bd. IV - Bygdehistorie. 1962 [db][sc]

Narvik i Nordland	Ytreberg, Nils A.: Narviks historie. Narvik 
      1953-1954. Bd. I - Ofoten i eldre tid. Narvik inntil 1914/Bd. 
      II - Fra første verdenskrig til våre dager [sc]

Naustdal	Kleiveland, Geir: Naustdal bygdebok. 1995. [db]

Naustdal	NN: Sogeskrift for Naustdal. Utg. Naustdal sogelag. Red. Harald 
      Jarl Runde. 2000. 47 s. Henv. Naustdal sogelag, boks 43, 6806 
      Naustdal. 

Nedre Eiker i Buskerud	Johnson, Nils: Nedre Eker; Kristiania 1914. [sc]

Nedre Eiker i Buskerud	Lillevold, Eyvind: Nedre Eiker; ved kommunens 75-års 
      og kirkens 100-års jubileum 1960. Nedre Eiker kommune 1960. 
      [sc]

Nes i Akershus	Eide, Ola: Nes - Romerike. En liten bygdebok. 1931. 
       [db]

Nes i Akershus	Hexeberg, Thor: Nes på Romerike. Bd. I - III 
      Gardshistorie Oslo 1958-1964./Bd. IV - V Gardshistorie. Oslo 
      1968-1969/Bd. VI - Bygdehistorie. Nes 1980./Dehli, Martin: 
      Bd. VII - Bygdehistorie. Nes 1980. [sc] [db]

Nes i Akershus	Ola Eide (red): Nes, Romerike. En liten bygdebok. 
      1931. []

Nes i Hedmark	Mellbye, Johan Egeberg: Jordbruket på Nes, Hedmark; 
      bidrag til jordbrukets historie gjennem tidene. 1944. [db]

Nes i Hedmark	NN: Nes bygdebok I: Helgøya, II: deler av Nes. III 
      .... [hm]

Nes i Hedmark	NN: Nes og Helgøya mot år 2000. Minnebok i tekst og bilder 
      del 2 1945-2000. Lokalhistorisk skrift. Utg. Nes historielag. 
      Red. Gunhild Kolstad. 2000. 224 s. ISSN 080-3926. ISBN 82- 90945-
      15-9. Henv. Nes historielag, 2350 Nes på Hedmark. 

Nes i Vest-Agder	Berg, Kaare S.: Bygdebok for Nes herred, Vest Agder. 
      Nes (Nes bygdeboknemnd) 1980. Bd. I - Gards- og slektshistorie 
      [sc] [db]

Nes i Vest-Agder	Berg, Kaare S.: Nes. Bygdebok for Nes Herred 2. Bind 
      del 1 Gards- og slekthistorie. 1988.  [*3]

Nes i Vest-Agder	Berg, Kaare S.: Nes. Bygdebok for Nes Herred 2. Bind 
      del 2 Gards- og slekthistorie. 1988.  [*3]

Nes i Vest-Agder	Seland, Johannes: Nes. Bygdebok for Nes Herred 3. Bind 
      Kulturhistorie. 1983.  [*3]

Nes	Bakken, Jon Angel: Fra gamle dager på Nes. 1943. 
      [db]

Nes	NN: Nes bygdebok. 1933. [db]

Nes, Hallingdal i Buskerud	Rønningen, John: Nesboka. 
      Bygdehistorie for Nes i Hallingdal. Oslo 1981. [sc]

Nes, Luster i Sogn og Fj.	Øyane, Lars E.: Gards og 
      ættesoge for Luster kommune. Luster 1984. Bd. I - Fortun sokn/Bd. II - Dale I sokn/Bd. III - Dale II og Nes sokn/Bd. IV - 
      Gaupne Sokn/Bd. V - Jostedal sokn [sc]

Nes, Ullensvang	Nes, Magne: Nes i Ullensvang (Kinsarvik) kommune; 
      gards- og slekt-historie. 1970. [db]

Nesodden	NN: Sopelimen. Nesodden historielags årsskrift. 2000. 47 s. Henv. 
      Nesodden historielag v/Per Nordal, Tangenvn. 111, 1450 
      Nesoddtangen. 

Nesset	NN: Gards- og ættesoge for Nesset. 1973 [db]

Nesset	NN: Selnes, Randi Ingunn: Gards- og ættesoge for Nesset. B. 9. 
      Utg. Nesset kommune. 2000. 655 s. ISBN 82-92198-09-1. Henv. 
      Nesset kommune, 6460 Eidsvåg i Romsdal.

Nissedal i Telemark	Åsen, Kjell: Nissedal Bygdesoge. Gard og ætt 
      Nissedal Sokn. Skien (Nissedal Bygdesogenemnd) 1976. [sc]

Nissedal i Telemark	Åsen, Kjell: Nissedal Bygdesoge. Gard og ætt 
      Treungen sokn. Skien (Nissedal Bygdesogenemnd) 1978. [sc]

Nittedal i Akershus	Kirkeby, Birger. Bygdebok for Nittedal og Hakadal. 
      Flisa. Bd. I - Nittedal. Gardshistorie. 1965/Bd. II - Hakadal. 
      Gardshistorie. 1968 [sc]

Nittedal i Akershus	Kirkeby, Birger. Nittedal og Hakadal gjennom tidene. 
      Bygdebok til skolebruk. Oslo 1961. [sc][db]

Nome	NN: Holla-minner. Tidsskrift for Holla historielag. Red. Tormod 
      Halvorsen. Nr.14 (2000). 176 s. ISBN 82-91664-04-8. Henv. Holla 
      historielag v/Tormod Halvorsen, 3830 Ulefoss. 

Nordal	Tafjord, Leonhard og Ivar Kleiva: Nordal. Bygdebøker Bind 1-4. 
      1952-1976 [*3]

Nordby, Ås	Busch, A.C.: Gården To i Nordby anneks til Ås og 
      dens slekt [også andre gårder] [db]

Norderhov i Buskerud 	Brænden, Ola: Norderhov kommune; Det kommunale 
      sjølstyre 1837 - 1937 - 1945. Oslo 1948. [sc]

Norderhov i Buskerud 	Lagesen, A: Ringerikske slekter. Oplysninger om 
      Slekter og Slektsgaarder. Oslo 1927. (Bd. I - Slekter fra Hole og 
      Tyristrand. Bd.II - Slekter fra Haug, anneks til Norderhov. 
      Bd.III - Slekter fra Norderhov hovedsogn.) [sc][br]

Norderhov	Steinhamar,August: Norderhov; en fremstilling av 
      herredets utvikling til 1914. 1914. [db]

Nordfjord i Sogn og Fj.	Os, Edvard: Nordfjord frå 
      gamle dagar til no. Oslo, 1957. Bolk II - Dei einskilde bygder 
      Kvart 5, Bd. I - Selje og Vågsøy. Bygdene og bygdesamfunnet. 
      [sc]

Nordfjord i Sogn og Fj.	Aaland, Jacob: Nordfjord frå 
      gamle dagar til no. Sandane 1943. Bolk II - Dei einskilde bygder 
      Kvart 5, Bd. II - Selje, Sør- og Nord-Vågsøy. [sc]

Nordfjord	NN: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folkeminne og 
      kulturminne. Utg. Nordfjord sogelag, Sogn og Fjordane ungdomslag, 
      Nordfjord folkemuseum. Red. Arvid Rygg, Ståle Fitje, Hilde-Gunn 
      Ommedal. Årg. 34 (2000). 240 s. ISSN 0400- 2296. Henv. Nordfjord 
      folkemuseum, 6823 Sandane. 

Nordfold	Lind, Asbjørn: Slektsbok for Nordfold. Valnesfjord 1985. 359pp. 
      ISBN 299129907. [db]

Nordland	Fiskaa, F.M.: Norges bebyggelse. Nordlige seksjon, 
      Fylkesbindet for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland 
      fylker. Oslo 1954. [sc]

Nordmarka, Akershus	Aabel, Egil Collett: Nordmarksfolk. Plasser og 
      slekter gjennom 300 år. 1985. Ill. []

Nordmøre	NN: Du mitt Nordmøre. Utg. Nordmøre mållag. Red. Liv Dahle. Nr. 
      35 (2000). ISSN 0800- 3904. Henv. lokale bokhandlar.

Nordmøre	NN: Årbok for Nordmøre museum. Red. Sverre J. Svendsen. 2000. 160 
      s. Henv. Nordmøre museum, Knudtzondalen, 6511 Kristiansund N. 

Nordmøre	NN: Årbok for Nordmøre. Utg. Nordmøre historielag. Red. Jan H. 
      Leithe. 2000. 224 s. ISSN 0333-2152. Henv. lokale bokhandlar. 

Nord-Norge	Axel Coldevin: Jordegods og storgårder i Nord-Norge. 
      Ny utg. v. Lokalhistorisk Forlag 1989. [lf]

Nord-Odal	Kirkeby, Birger: Nord-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Mo sokn II 1976/III 1977. [db]

Nord-Odal	Kirkeby, Birger: Nord-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Sand sokn II. 1966. [db]

Nordreisa i Troms	Hansen, Emil: Nordreisa bygdebok. Nordreisa 1957. 
      [sc][db]

Nordstrand	Johannessen, Finn Erhard: Utsikt over Nordstrands historie. 
      Utg. Nordstrand Vel. 2000. 295 s. ISBN 82-7847-061-8. 

Nord-Troms	NN: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok. Utg. Nord-Troms 
      museum, Nord-Troms historielag. 1998. ISSN 0801-115X. 

Nord-Trøndelag	Fiskaa, F.M.: Norges bebyggelse. Nordlige seksjon, 
      Fylkesbindet for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland 
      fylker. Oslo 1954. [sc]

Nord-Trøndelag	NN: Nord-Trøndelag historielag. Årbok. Red. Aa. Bjørgum 
      Øwre. Årg. 77 (2000). 232 s. ISBN 82-90060-16-5. Henv. 
      Bokhandelen, serviceboks 2555, 7729 Steinkjer. Kr 230,-.

Nore i Buskerud 	Loftsgard, T. K.: Nore-Uvdal i forn og nye. 
      Nore-Uvdal 1973-1977. Bd. I-V - Gards og ættesoga for Nore Bd. VI 
      - Register [sc]

Nore og Uvdal	Solhjell, Kåre Olav: Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 3: 
      1940-1965. Utg. Nore og Uvdal kommune. 2000. 511 s. ISBN 82-
      92041-00-1. Henv. Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.

Nore og Uvdal	Sønsterud, Kåre: Nore - Uvdal i forn og nye. Del 2. Gards- 
      og ættesoge for Uvdal. B. 5: Frå Koggelien i Uvdal til 
      Nørstedokken i Sør-Skurdalen. Utg. Nore og Uvdal kommune. 2000. 
      ISBN 82-92041-02-8. Henv. Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg. 
      

Norfjord i Sogn og Fj.	Aaland, Jacob. Nordfjord frå gamle dagar til no. 
      Sandane 1973. Bolk II - Dei einskilde bygder Kvart 3 - Innvik 
      -Stryn Bd. I-II [sc]

Norfold i Nordland	Asbjørn Lind: Slektsbok for Nordfold. 1982. 
      [][sk]

Notodden	NN: Årsskrift. Utg. Notodden historielag. Red. Guro Nordby ofl. 
      Årg. 17 (2000). 147 s. Henv. Notodden historielag, Industrigt. 6, 
      3674 Notodden.

Numedal	NN: Langs Lågen. Natur og kultur fra Larvik til vidda. Utg. 
      Forlaget Langs Lågen. Red. Olav Såtvedt. Årg. 22, nr. 1-4 
      (2000). Henv. Forlaget Langs Lågen, Knut Hamsunsvei 12, 3612 
      Kongsberg. 

Nærbø	Torgeir Edland: Gards- og ættesoge for Nærbø. []

Nærøy i Nord-Trøndelag	Leirvik, Kåre: Nærøy bygdebok. Namsos 1980. Bd. I - 
      Garder og slekter i Foldereid, 1600-1964 [db][sc]

Nærøy i Nord-Trøndelag	Leirvik, Sveinung: Nærøy bygdebok. Nærøy 1984. Bd. 
      III - Brukerhistorie. Gårder og slekter i Kolvereid 1600-1964 
      [sc]. Nærøy bygdebok 4: Brukerhistorie - Gårder og slekter i 
      Nærøy 1600-1964. 1989. Nærøy bygdebok 5: Brukerhistorie - Gårder 
      og slekter i Nærøy 1600-1964. 1991. Nærøy bygdebok 6: 
      Brukerhistorie - Gårder og slekter i Gravvik 1600-1964. 1995

Nærøy i Nord-Trøndelag	Lund, Gunnar: Nærøy bygdebok. Nærøy 1987. Bd. II - 
      Garder og Slekter i søndre del av Kolvereid 1600-1964 [sc]

Nærøy	Hansen, Runbjørg Bremset: Nærøyfolket 1800- 1920. Utg. Nærøy 
      kommune. 2000. 599 s. ISBN 82-995754-1-9. Henv. Nærøy kommune, 
      Næringsavdelingen, 7970 Kolvereid.

Nærøy	NN: Ytri Halfa. Utg. Nærøy historielag. Red. Eirik Wicklund. Årg. 
      7 (2000). 118 s. ISSN 0805- 7079. Henv. Nærøy historielag v/Eirik Wicklund, 7944 Nærøy. 

Nøtterø i Vestfold	Berg, Lorens: Nøtterø - en bygdebok. Kristiania 
      (Nøtterø kommune) 1922. Internett [db][sc]

Nøtterø i Vestfold	Helge Paulsen: Nøtterøy i 1800-årene. Nøtterøy 
      Kommune, 1986. [kh]

Nøtterø i Vestfold	Unneberg, Sigurd H.: Nøtterøy. Gjøvik (Nøtterøy 
      kommune) 1971. Bd. I og II - Gårds- og slektshistorie [sc]

Nøtterøy	Berg, Lorens: Nøtterøy. 1999. Internett. [**]

Nøtterøy	NN: Njotarøy. Årsskrift. Utg. Nøtterøy historielag. Red. Terje 
      Fr. Gulbrandsen. 2000. 80 s. Henv. Njotarøy, boks 15, 3140 
      Borgheim. 

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU