FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ka*__

Kamsøy, Balestrand i Sogn og Fj.	Laberg, Jon: Balestrand. 
      Balestrand 1985. Bd. I - Ættesoge. Tjugum sokn til ca. 1900, 
      Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til 1985. [sc]

Karlsøy	NN: Karlsøy og Helgøy bygdebok; folkeliv, 
      næringsliv, samfunnsliv. 1989. [db]

Karlsøy	NN: Kirkebok for Karlsøy 1775-1903: Vielse. Utg. 
      Registreringssentral for historiske data. 2000. Henv. RHD, 
      Universitetet i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø.

Karlsøy	NN: Årbok for Karlsøy og Helgøy. Utg. Karlsøy og Helgøy 
      historielag. Red. Ulf L. Vinje. Årg. 19 (2000). 71 s. Henv. Ulf 
      L. Vinje, 9100 Kvaløysletta. 

Karmøy i Rogaland	 A. Lillehammer: Karmøy Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes 
      I . 1991

Karmøy i Rogaland	 A. Lillehammer: Karmøy Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes 
      II . 1993

Karmøy i Rogaland	Gjersvik, Martin: De som dro fra Karmøy til 
      Amerika / Those who went from Karmøy to America. Haugesund 1984. 
      [sc]

Karmøy i Rogaland	Lillehammer, Arnvid: Bygdebok for Karmøy. Karmøy 
      (Bygdebokutvalget) 1980-1991. Bd. II - Åkra/Bd. III - Skudenes 
      og Skudeneshavn, 1982/Bd. IV - Stangaland og Kopervik, 1985/Bd. V - Avaldsnes. [sc]

Karmøy i Rogaland	NN: . 1999.

Karmøy i Rogaland	NN: Bygdebøker 
      for Karmøy i Rogaland. 1999. [**]

Karmøy i Rogaland	Slektsforum Karmøy: Bygdebøker for Karmøy Oppdatering 
      av gårds-og slektshistorie. [*1] 

Karmøy	NN: Fyllingsnes, Frode: Karmøys historie - med de tusen hjem. B. 
      2: Middelalderen. Utg. Karmøy kommune. 2000. 392 s. ISBN 82-7859-
      007-9. Henv. lokale bokhandlar. 

Kase, Tolga i Hedmark	Eggen, Eystein: Tolga; gards - og slektshistorie. 
      Tolga 1968. Bd. 1 - Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen 
      [sc]

Kaupangen, Borgund	Herteig, Asbjørn Edmund: Kaupangen på Borgund. 1973. 
       [db]

Kautokeino i Finnmark	Steen, Adolf: Kautokeinoslekter. Oslo, Norsk 
      Folkemuseum 1986. Bd. XIV [sc]

Kinsarvik i Hardanger	Kolltveit, Olav: Odda, Ullensvang og Kinsarvik i 
      gamal og ny tid. 1962-74 [BOB] [][bl]

Kjerkreit i Nord-Trøndelag	Kjerkreit, Magne: Spor i 
      naturen på Kjerkreit-valdet. Kjerkreit-gårdene i Malm, 
      Nord-Trøndelag fra de eldste tider til i dag. 1981. [db]

Kjølberg, Borge	Kjølberg, Kirsten: Fra slekt til slekt; slekten på 
      Kjølberg og Torp i Borge. 1966. [db]

Klakkan, Smøla	NN: Smøla bygdebok. Gards- og ættesoge for Klakkan - 
      Skomsøy. 1990. [db]

Klepp i Rogaland	Brunes, Erling: Klepp 1900-1960. []

Klepp i Rogaland	Brunes, Erling: Klepp. Gards- og ættesoga gjennom 
      400 år. 1519-1900. Klepp kpmm. 1963. (Anda, Bore, Østre Bore, 
      Borsok, Nord-Braut, Sør-Braut, Engelsvåg, Erga, Fjogstad, 
      Friestad, Grude, Grødeland, Hatteland, Hauge, Hodne, Hole, Nedre 
      Horpestad, Øvre Horpestad, Håland, Katteland, Kleppe, Laland, 
      Meland, Nese, Orre, Orstad, Pollestad, Reve, Riskjell, Rosland, 
      Midtre Salte, Store Salte, Ytre Salte, Sele, Skas, Skeie, 
      Stangeland, Storhaug, Sveinsvoll, Særheim, Sørbø, Tjøtta, Tu, 
      Vashus, Vik, Voll, Nedre Øksnevad, Øvre Øksnevad, Nedre Åse, Øvre 
      Åse, Sele laksefiske.) Personregister v. Jørg Eirik Waula, 1996. 
      [UBB] [bl]

Klepp i Rogaland	Lindanger, Birger: Klepp bygdesoge fram til 1837. 
      Klepp kommune 1990. [][bb]

Klepp i Rogaland	Lindanger, Birger: Klepp-hefte. Kyrkjebøker for Klepp, 
      Døypte 1842-1870. 1986.  [*3]

Klepp i Rogaland	Lindanger, Birger: Klepp-hefte: Kyrkjebøker for Klepp, 
      Innflytta 1842-1870. 1986.  [*3]

Klepp i Rogaland	Lindanger, Birger: Klepp-hefte: Kyrkjebøker for Klepp, 
      Utflytta 1842-1870. 1986.  [*3]

Klepp i Rogaland	Lindanger, Birger: Klepp-hefte: Kyrkjebøker for Klepp, 
      Vigde 1842-1870. 1986.  [*3]

Klokset, Vatne	Slyngstad, Harald: Vatne bygdebok. Gards- og 
      ættesoge; g.nr. 70, Klokset - g.nr. 95, Osgoten. 1983. [db]

Klæbu	Døssland. Atle: Klæbuboka bind I - Natur og befolkning gjennom 
      tidene. 1980

Klæbu	NN: Kirkebok for Klæbu 1783-1815: Dåp. Utg. Registreringssentral 
      for historiske data. 2000. Henv. RHD, Universitetet i Tromsø, 
      Breivika, 9037 Tromsø. / Kirkebok for Klæbu 1783-1815: 
      Begravelse. 2000. / Kirkebok for Klæbu 1863-1906: Dåp. 
      2000. / Kirkebok for Klæbu 1863-1906: Begravelse. 
      2000. / Kirkebok for Klæbu 1798-1839: Vielse (trolovelse). 2000. 
      ./ Kirkebok for Klæbu 1816-1842: Dåp. 2000. /Kirkebok for 
      Klæbu 1816-1842. Begravelse. 2000. Utg. og henv. som ovafor.

Klæbu	NN: Årsskrift. Utg. Klæbu historielag. Red. Ingebjørg Forsberg. 
      2000. 35 s. Henv. Klæbu historielag, 7060 Klæbu. 

Klæbu	Tulluan, Ola: Klæbuboka bind II - Gards- og ættesoge. 1973

Kolvereid, Nærøy i Nord-Trøndelag	Leirvik, Sveinung: Nærøy 
      bygdebok. Nærøy 1984. Bd. III - Brukerhistorie. Gårder og slekter 
      i Kolvereid 1600-1964 [sc]

Kolvereid, Nærøy i Nord-Trøndelag	Lund, Gunnar: Nærøy bygdebok. 
      Nærøy 1987. Bd. II - Garder og Slekter i søndre del av Kolvereid 
      1600-1964 [sc]

Kongsberg	Kværna, Øyvinn: Det var før det - på Kongens berg. 
      1994. [db]

Kongsberg	NN: Kongsberg 350 år 1974. 1974. [db]

Konsmo i Vest-Agder	Bergstøl, Tore: Konsmoboka. Mandal 19xx Bd. I Gardar 
      og ætter/Bd. II Nærings- og kulturlivet [sc]

Kopervik, Karmøy i Rogaland	Lillehammer, Arnvid: Bygdebok 
      for Karmøy. Karmøy (Bygdebokutvalget) 1980-1991. Bd. II - Åkra/Bd. III - Skudenes og Skudeneshavn, 1982/Bd. IV - Stangaland og 
      Kopervik, 1985/Bd. V - Avaldsnes. [sc]

Kragerø (Telemark)	Johannessen, Knut: Register for Sannidal bygdebok. 
      [*1] 

Kragerø (Telemark)	Kjendal, Per Stian Bjørnø: Levang gårds- og 
      slektshistorie. [*1] 

Kragerø	NN: Arven. Meldingsblad for Sannidal historielag. Red. Frithjof 
      Thorbjørnsen, Ragnar Grønåsen, Oddvar Tobiassen. Årg. 20, nr. 1-3 
      (2000). ISSN 0800-2347. Henv. Sannidal historielag v/ Liv 
      Grønåsen, Holtsvingen 20 B, 3766 Sannidal. 

Kragerø	NN: Historieglimt. Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag. 
      Red. Edith Thiseth ofl. Nr. 22 (2000). 160 s. Henv. 
      Kystbokhandelen, Storgt. 14, 3770 Kragerø. Kr 200,-. 

Kragerø	Robbestad, Odd: Kragerø 1810-1840. Sjøfart - Handel 
      - Industri. Kragerø 1945. []

Krapfoss	NN: Lokalhistorien om Krapfoss. 1995. [ub]

Kristiania (Oslo)	Bull, Edward et al: Kristianias Historie. I-V. 
      1922-1928. []

Kristiania		.- se Oslo

Kristiansand S.	NN: Vår barndoms have. Årbok. Sjøfartsbyen 
      Kristiansand. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum. Red. Berit Eide 
      Johnsen. 2000. 121 s. ISSN 0802- 4030. ISBN 82-91178-08-9. Henv. 
      Vest-Agder fylkesmuseum, boks 4048 Kongsgård, 4689 
      Kristiansand.

Kristiansand	Agder Historielag: Kristiansand bytingsprotokoll 
      1670. [lf]

Kristiansand	Friis, Jakob: Kristiansand gjennom 300 år; noen 
      hovedlinjer i byens utvikling. 1941. [db]

Kristiansand	Lassen, P.B.: Beretning om Stiftstaden Christiansand 
      dens Fortid og Nutid.Christiansand. 1883. 250s. []

Kristiansand	Leevy, Karl: Kristiansands bebyggelse og befolkning 
      i eldre tider. I-IV. Kr.sand. 1956-1958. [*][mw]

Kristiansand	NN: Årsskrift. Utg. Christiansands Byselskab. Red. Reidar 
      Sødal ofl. Nr. 9 (2000). 111 s. ISBN 82- 91381-08-9. Henv. 
      Christiansands Byselskab, boks 567, 4601 Kristiansand.

Kristiansand	Ødegaard, Nils: Kristians amt 1814-1914; en kort 
      oversigt. 1918. [db]

Kristiansund	Johnsen, A.O.: Kristiansund bys historie, bd1-2. 
      Kr.sund. 1949-51 [*]

Krødsherad i Buskerud	Mørch, Andreas: Krødsherad. Drammen 1974-76. Bd. I - 
      Gard og Slekt/ Bd. II - Bygdehistorie/ Bd. III - 
      Bygdehistorie [sc]

Krødsherad	NN: Under Norefjell. Utg. Lokalhistorisk tidsskrift for 
      Krødsherad og Sigdal. Red. Håvard Støvern. Årg. 16, nr. 1-2 
      (2000). ISSN 0801-3675. Henv. Under Norefjell, 3350 Prestfoss. 
      

Krødsherred	Sæter, Ivar: Krødsherred; jubileumsskrift 1914. 
      1914. [db]

Kråkerøy i Østfold	Glemminge og Kråkerøy Herreder 1814-1914. En 
      beskrivelse av Herrederne. 1ste del av C.Plûnneke. 2den del av 
      P.Velde. Fredriksstad.1914.Ill. []

Kråkerøy i Østfold	NN: Kråkerøy - en østnorsk kystbygd. Kråkerøy 1957. 
      [sc]

Kråkerøy	Hanssen, Ole Jørgen: Kråkerøys natur - flora og 
      fauna; et tillegg til Kråkerøys bygdebok. 1982. [db]

Kråkstad i Akershus	Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500. 
      Ski Kommune 1900. Bd. I - Forhistorisk tid; fra øyrike til 
      jordbruksbygder./Bd. II - Middelalderen fra nyryddingstid til 
      ødegardstid. 1990. [sc]

Kråkstad i Akershus	Østlid, M.: Kråkstad; en bygdebok. Bd. I. Hamar 
      1929. [db]

Kråkvær, Smøla	NN: Smøla bygdebok. Gards- og ættesoge for 
      Hellesfjord - Kråkvær. 1983. [db]

Kvalsund i Finnmark	Jacobsen, Ragnvald: Kvalsund i Finnmark; bygdebok om 
      Kvalsunds folk og forhold. 1989. [db]

Kvam i Hordaland	Thorpe, L. H.: Ættarbok for Kvam. Kvam 1957-1973. 
      Bd. I - Vikøy sokn/Bd. II - Øystese sokn/Bd. III - Vikøy sokn /Bd. IV - Øystese sokn [sc][bl]

Kvam	NN: Bygdejol. Årbok for Kvam sogelag. Red. Arne Gjerstad, Gudy Fykse, 
      Marie E. Skutlaberg. Nr. 56 (2000). 128 s. Henv. Kvam sogelag v/Marie Skutlaberg, 5600 Norheimsund. 

Kvam	Taraldsen, N.: Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge 
      herreder. 1932 [ss]

Kvelde, Hedrum i Vestfold	Krohn-Holum, J.W.: Hedrum 
      bygdebok. Larvik (Hedrum kommune) 1978. Bd. II - Gårder og 
      slekter i Hedrum sogn Bd. III - Gårder og slekter i Kvelde og 
      Hvarnes sogn. [db][sc]

Kvenåsen, Fjotland	Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland; gårds- og 
      slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, 
      Eigeland og Solli. 1980. [db]

Kvernes i Møre og Romsdal	Strand, Edwin L.: Historisk 
      oversikt for Kvernes gamle prestegjeld. Meek tinglag-Aferøyar 
      skipreide. Kristiansund 1975. [sc]

Kvikne	Grøtli, Mikael: Kvikne, gårds- og slektshistorie. Kvikne 2001. 
      544pp.

Kvikne	NN: Kvikne; ei bygdebok. Bygdesoga. 1951. [db]

Kvikne	NN: Kvikne; ei bygdebok. Gardsbruk, koparverk. 1951. 
      [db]

Kvikne	Støren, Ragnvald: Kvikne koparverk. 1951. [db]

Kvinesdal i Vest-Agder	Årli, Ånen: Kvinesdal; ei bygdebok. Flekkefjord 
      1964-1972. Bd. I og II - Gards og ættesoga/Bd. III - 
      Kultursoga. [db][sc]

Kvinesdal	NN: Kvinesdal historielag. Årsskrift. Red. Svein Jortveit. Årg. 
      115 (2000). 119 s. ISSN 0802- 9113. Henv. Kvinesdal historielag, 
      4480 Kvinesdal. 

Kvinnherad i Hordaland	Havnelid, Anders: Kvinnherad. Bergen 1988. Bd. III - 
      Gards og ættesoga (Hovudsokna)/Bd. V - Allmennsoga gards- og 
      ættesoga; Eid og Fjelberg sokner. 1992 [sc]

Kvinnherad i Hordaland	Vaage, Erling: Kvinnherad. Bergen 1972-1987. Bd. I - 
      Bygdesoga/Bd. II - Gards og ættesoga (soknene Ølve, 
      Hatlestrand, Ænes)/Bd. IV - Gards og ættesoga Husnes sokn. 
      [sc]

Kvinnherad	NN: Folketelling for Fjelberg 1900 (restdel). Utg. 
      Registreringssentral for historiske data. 2000. Henv. RHD, 
      Universitetet i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø. 

Kviteseid i Telemark	Blom, A: Efterladte historiske optegnelser særlig 
      vedkommende Skien, Laardal og Kvitseid. 1904. [db]

Kviteseid i Telemark	NN: Kviteseid bygdesoge. Kragerø 1956-1987. Bd. I - 
      Ættesoga/Bd. II - Gardsoga/Bd. III - Kultursoga frå dei 
      eldste tider til kring 1820 [sc]

Kviteseid	NN: Gamalt frå Kviteseid. Utg. Kviteseid historielag. Red. Nils 
      Ettestad, Tore Skaug. Nr. 15 (2000). Henv. Kviteseid historielag, 
      3850 Kviteseid. 

Kvitsøy, Rennesøy i Rogaland	NN: Rennesøy prestegjeld. 
      Rennesøy, Mosterøy, Kvitsøy, 1837-1937. Stavanger 1938. [sc]

Kvæfjord	NN: Årbok for Kvæfjord. Utg. Kvæfjord historielag. Red. Gerd 
      Salen Olsen, Arne-Johan Johansen. Nr. 14 (2000). 60 s. ISSN 0830-
      0190. Henv. Kvæfjord historielag, boks 96, 9475 Borkenes. 

Kvænangen i Troms	Bjørklund, Ivar: Fjordfolket i Kvænangen. Fra samisk 
      samfunn til norsk utkant 1550-1980. Tromsø 1985. [sc]

Kyrkjebø i Sogn og Fj.	Forsund, Adolf: Ættebok for Kyrkjebø. Bergen 
      (Bygdesogenemnda for Kyrkejebø) 1949. Bd. I [db][sc]

Kyrkjebø i Sogn og Fj.	Førsund, Adolf og Sigurd: Bygdebok for Kyrkjebø. 
      Bygdaboknemnda for Kyrkjebø 1963. Bd. II - Gardssoga [sc]

Kyrkjebø i Sogn og Fj.	Leirnes, Leif: Bygdebok for Kyrkjebø og Lavik. 
      Bygdaboknemnda for Kyrkjebø 1978. Bd. III - Bygdesoga [sc]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU