FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ia*__

Ibestad	Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad. 
      []

Id i Østfold	Harald Bakke: Id Herred, En grensebygds historie. 
      Halden 1915. Faksimile i 1992 etter orginalen. [ts]

Inderøy i Nord-Trøndelag	Ystad, Andreas: Inderøyboka. 
      Ei bygdebok for Inderøy, Rora, og Sandvollan. Inderøy 1964-1973. 
      Bd. I Den ålmenne delen/Bd. III - Soga om husmenn, plassar og 
      strandbuarar. [sc]

Inderøy	NN: Eynni Idri. Utg. Inderøy museums- og historielag. Red. Svein 
      Kvistad. 2000. 164 s. ISSN 0802-5002. Bokhandelen, serviceboks 
      2555, 7729 Steinkjer. 

Inderøy	Sakshaug, Ingvald: Inderøyboka; ei bygdebok om 
      Inderøy, Røra og Sandvollan. 1937. [db]

Innset	Tronshaug, Anders E.: Innset; en bygdebok. 1975. 
      [db]

Innset, Sør-Trøndelag	Tronshaug, Odd M.: Bygdebok f. Innset i Sør-Tr.lag - 
      kulturbindet. 1997 [ot]

Innvik, Nordfjord i Sogn og Fj.	Aaland, Jacob. Nordfjord frå 
      gamle dagar til no. Sandane 1973. Bolk II - Dei einskilde bygder 
      Kvart 3 - Innvik -Stryn Bd. I-II [sc]

Istad i Møre og Romsdal	Helseth, Anne Holen: En slekt 
      fra Gussiås og Istad. 360 s. 1997 (Gussiås, Nesset komm. og 
      Istad, Molde komm., Møre og Romsdal). Forfedre og etterk. e. Knut 
      Andersen Gussiås og Gjertrud Anna Andersdtr. Nordhaug. Forfedre 
      og etterk. e. Lars M. Lassessen Berild Istad og Margrete 
      Jakobsdr. Lindhjem. Boken inneholder også mye historie og gamle 
      sagn fra bygdene Kleive, Nesset, Innfjorden, Romsdalen og Lesja. 
      [][sh]

Iveland	Fjermedal, A.: Iveland. Ålmenn kultursoge I-III. 
      1962 []

J__

Jelsa i Rogaland	Balle, E.: Jelsa Gards og Ættesoge 1  [*3]

Jelsa i Rogaland	Foldøy, Ola: Jelsa. Stavanger (Suldal kommune) 1967. 
      Bd. I - Gards- og ættesoga. Internett [sc]

Jelsa i Rogaland	Mauland, Torkel: Gotisk skrift, Jelsa Dr. Soga um 
      Jelsa-prestane.

Jelsa i Rogaland	Waula, Jørg Eirik: Personregister til (name index 
      for) Jelsa gards- og ættesoge. 36 s. [rh]

Jondal i Hordaland	Kolltveit, Olav: Jondal i gamal og ny tid. Jondal 
      Bygdeboknemnd 1954. [bl][sb]

Jondal	NN: Folketelling for Jondal 1875. Utg. Registreringssentral for 
      historiske data. 2000. Henv. RHD, Universitetet i Tromsø, 
      Breivika, 9037 Tromsø. 

Jostedal, Luster i Sogn og Fj.	Øyane, Lars E.: Gards og 
      ættesoge for Luster kommune. Luster 1984. Bd. I - Fortun sokn/Bd. II - Dale I sokn/Bd. III - Dale II og Nes sokn/Bd. IV - 
      Gaupne Sokn/Bd. V - Jostedal sokn [sc]

Jotunheimen	Nyquist, Finn Parr: Jotunheimen; fra veidemark til 
      nasjonalpark. 1977. [db]

Jæren i Rogaland	Arneson, Søren: Jæren gards- og ættesoga. Stavanger 
      (Gjestal kommune) 1939. Bd. I - Gards- og ættesoga for Gjestal 
      [sc]

Jæren i Rogaland	Aurenes, Ola: Jæren gards- og ættesoga. Stavanger 
      (Høyland kommune) 1952. Bd. II - Høyland gards og ættesoge 
      gjennom 400 år, 1500-1900 [sc]

Jæren i Rogaland	Brunes, Erling: Jæren gards- og ættesoga. Stavanger 
      (Klepp kommune) 1963-1964. Bd. III - Klepp gards- og ættesoga 
      gjennom 400 år, 1519-1900/Bd. IV - Klepp 1900-1960 [sc]

Jæren i Rogaland	Eggebø, Aksel: Eit bygdesamfunn på Nord-Jæren. 1983. 
      [][bb]

Jæren	Hilde Sandvik og Harriet Marie Terjesen: 
      Emneregister til tingbøkene for Jæren og Dalane 1613-1625, 
      Ryfylke 1616-1622. [lf]

Jæren	NN: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. Red. Målfrid Grimstvedt, 
      Inger Smidt Olsen, Målfrid Snørteland. Årg. 12 (2000). 180 s. 
      ISSN 0802-6378. ISBN 82-90929-14-5. Henv. Jærmuseet, boks 4, 4367 
      Nærbø. 

Jølster i Sogn	Joleik, Albert: Soga um Jølst. - Se Gardsregister 
      på (innholdsliste) 	

Jølster	Klakegg, Anders O.: Bygdebok for Jølster; ættesoge 
      1801-1974. 1985. [db]

Jømna, Elverum	NN: Elverum bygdebok. Jømna ; Melåsberget. 1990. 
      [db]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU