FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Hi*__

Hidra (Vest-Agder)	 J.H. Trelsgård og T. Midtbø 1995: Hidra. Bygdebok for 
      Åna-Sira og Berrefjord  [*3]

Hisøy:	Myrdal, Arne J.: "Øyestad - Hiis historie" 1983. (2 
      vol. 448+400pp) [][ke]

Hitra	Fugelsøy, Maurits: Hitra, Øya og folket. Trondheim 
      1958/1962, 2 bind. []

Hitra	Utseth, Sverre R.: Hitraboka, Gårds- og 
      slektshistorie Sandstad sokn. Orkanger 1989. []

Hitterdal i Telemark	Holta, O. H.: Hitterdalsboken. Gaarde og slegter. 
      Porsgrund 19xx [sc]

Hitterdal	NN: Hitterdalsboka. Internett. 1999. [**]

Hjartdal (Telemark)	Gjertrud Kleveland Karlsrud: Hjartdalsoga Gards- og 
      slektshistorie for bygdene Tuddal, Sauland og Hjartdal i Telemark.. [*1] 
      

Hjartdal	Karlsrud, Gjertrud Kleveland: Hjartdalsoga. Gard og ætt. Hjartdal 
      Nordbygda. Band III A. Utg. Hjartdal kommune. 2000. 671 s. ISBN 
      82-991558-3-5. Henv. Hjartdal kommune, 3692 Sauland. 

Hjelmeland i Rogaland	Brandal, Trygve: Hjelmeland. Gardar og folk. 
      Hjelmeland 1989-1990. Bd. I - Gardane på nordsida av Randøy, på 
      Ombo, Jøsnesetog i Jøsenfjorden/Bd. II - Gardane i Vormedalen, 
      Hjelmeland og Askvik/Bd. III - Fister og Sørsida av Randøy 
      ...(Bind I: Assheim, Aukland, Bastlid, Breivik, Dale Indre, Eiane 
      Indre, Eiane Ytre, Flotene, Foss, Fosså, Gil, Hauge, Hauge Nedre, 
      Hauge Øvre, Helgeland, Knutsvik, Knutsvik Norda, Knutsvik Søra, 
      Kromshagen, Nesvik, Ramsfjell Indre, Rosså, Segadal, Skiftun, 
      Skår Ytre, Tjeltveit, Tuftene, Vadla, Vardane, Vestersjø, 
      Østerhus, Øye, Øyehamn, Åsland. Bind II: Vormedalen, Hjelmeland 
      og Askvik: Vormelandsvik(Tøtlandsvik), Vormeland, Fundingsland, 
      Rødlende, Tøtland, Tveita, Meland, Kleivaland, Ritland, 
      Helgaland, Laugaland, Breiland, Bjelland, Heggland, Hetland, 
      Jørmeland, Husstøl, Einervoll, Fevoll, Øvre Fevoll, Nedre Fevoll, 
      Steinsland, Kvame, Hagalid, Sæbø, Hjelmelandsvågen, Prestegarden, 
      Tuntland, Røgelstad, Sande, Pundsnes, Kleppa, Askvik, Kro, 
      Lerstøl, Espeland, Hauske, Mjølhus, Viga. Bind 3: Fister og 
      sørsida av Randøy: Døvik, Lid, Fister, Midt-Fister, Nedre Fister, 
      Øvre Fister, Solbjør, Bjelland, Flat-Hetland, Staurland, 
      Bratt-Hetland, Nord-Skår, Øvrabø, Helgøy, Mosnes, Sigmundstad, 
      Randa, Kåda, Børøy, Hovda, Sandanger, Ytre Sandanger, Indre 
      Sandanger, Dale.) [sc][sb]

Hjelmeland	Skiftun, Tor: Hjelmeland - Skipreid, Herad og 
      kyrkjesogn - Gard og ætt. (Asheim, Askvik, Askvikbøen, Aukland, 
      Bastlid, Bjelland, Breiabø, Breiland, Breivik, Dale, Dalen, Eiane 
      Indre, Eiane Ytre, Einervoll, Espeland, Fevoll Nedre, Fevoll 
      Øvre, Fjosvik, Flåtene, Foss, Fosså, Fundingsland, Førde, Gil, 
      Gulbergvika, Hagalid, Hankallevik, Haug, Hauge Nedre, Hauge Øvre, 
      Hauske, Hegland, Helgeland, Hetland, Hetlevika, Hjorteland, 
      Hundsnes, Husstøl, Jørmeland, Kleiveland, Kleppa, Kløv, Knutsvik 
      Nordre, Knutsvik Søre, Kro, Kromshagen, Laugaland, Lerstøl, 
      Mjølhus, Nesvik, Pundsnes, Ramsfjell Indre, Ramsfjell Ytre, 
      Raudlende, Ritland, Rosså, Røykjelstad, Sande, Segadal, Skiftun, 
      Skogen, Skotland, Skår, Steinsland, Tjelltveit, Tuftene, 
      Tuntland, Tøtlandsvik, Vadla, Vardane, Vestersjø, Viga, Vikane, 
      Vormeland, Østerhus, Øye, Øyehamn, Åsland.) [][bb]

Hjørundfjord i Møre og Romsdal	Grøvik, Ivar et al.: 
      Hjørundfjordboka. Hjørundfjord bygdeboknemnd, Ørsta kommune 1975 /1988. Bd. 3 Gardane Strandabø, Molaup, Nes, Ytre Trandal, 
      Midt-Trandal, Indre Trandal, Rynningen, Leknes, Ytre(Store) Urke, 
      Urkegjerdet, Indre(Mid) Urke, Klokk, Handllykken, Maude, Øye, 
      Skylstad, Norangshol, Norang, Stenes, Viddal, Hole, Leira, 
      Sellereite. Bd.4 Åkre, Bjørke, Ner-Saure, Fram-Saure, Raudstad, 
      Mork, Skjåstad, Sætre, Finnes, Skår, Hustad, Moane, Kvistad, 
      Årset, Gjerdet, Tryset, Haugen, Aksla, Sledalen, Rekkedal, Lida, 
      Eide. [*][sb][ie]

Hodalen, Tolga i Hedmark	Eggen, Eystein: Tolga; gards - 
      og slektshistorie. Tolga 1968. Bd. 1 - [sc]

Hof i Vestfold	Hans Marius Trøseid: Hof bygdebok. 1983-95. Bd. 1; 
      Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara. 672 p. Bd. 2; 
      Gards- og sleksthistorie for Sør-Jara og Mosogn. 568 p. Bd. 3; 
      Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen. 832 p. []

Hof i Vestfold	NN: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle 
      inntil ca. 154. 1960 [ub]

Hof i Vestfold	NN: Hof bygdebok. 1960/1983. [db]

Hof i Vestfold	Unneberg, Sigurd H.: Hof bygdebok. Gjøvik (Hof 
      kommune) 1964. Bd. I, Del 1 og 2 - Gårds- og slektshistorie 
      [sc]

Hof i Vestfold	Åsnesboka. 2 bd. 1953-56. []

Hof	NN: Hof Minne. Årskrift for Hof historielag. 2000. Red. Sidsel Vagnild 
      ofl. Henv. Hof historielag, 3090 Hof. 

Hol i Buskerud	Reinton, Lars og Sigurd S.: Folk og Fortid i Hol. 
      Oslo 1954-1982. Bd. I - Frå eldste tida til 1815/ Bd. II - Frå 
      1815 til vår tid/ Bd. III - Ætt og eige/ Bd. IV - Ætt og 
      eige, Sør Hovet/ Bd. V - Ætt og eige, Sør Hovet, Sudndalen, og 
      Strønde/ Bd. VI - Ætt og eige, Kvisla og Lio/ Bd. VII - Ætt 
      og eige, Ustedalen og Skurdalen/ Bd. VIII - Fellesregister 
      [sc]

Hol	Berg, Per: Hol bygdebok. 1971. [db]

Hol	Solhjell, Kåre Olav: Hol i hundre år. Historia om Hol i Hallingdal på 
      1900-talet. B. 1: Jernbanen og fjellbygda 1900-1950. 2000. 596 s. 
      ISBN 82-995751-1-7. Henv. Hol kommune, Kulturetaten, 3576 Hol.

Hole i Buskerud	Tveiten, Gunnar: Hole Herred. Ringerike, en 
      Bygdebeskrivelse. 1914. [sc]

Holla i Telemark	Gjermundsen, A.J.: Skifteregister for Holla Nedre 
      Telemark. Offentlige arveskifter 1667-1900 med oversikt over slekt 
      og arvinger etter bønder og husmenn og verks- og bruksarbeidere. 
      Skien 1992. 297pp. [sc]

Holla i Telemark	Liestøl, Sverre: Holla bygdebok. Bd. 1. 1975. 
      [gs]

Holla i Telemark	Ytterbø, Simon: Holla. Skien (Nome kommune) 1975. 
      [sc]

Holmedal, Fjaler i Sogn og Fj.	Fagerheim, Ragnvald og Magne: 
      Fjaler Gards- og Ættesoge. Fjaler (Fjaler Sogelag) 1976. Bd. I - 
      Holmedal sokn/Bd. II - Dale sokn/Bd. III - Dale og Guddal 
      Sokn [sc]

Holmedal, Skånevik i Hordaland	Haugland, Anders: 
      Skåneviksoga. Skånevik 1981-1988. Bd. I - Gardar og ætter i 
      Holmedal/Bd. II - Gardar og ætter i Åkra/Bd. III -Gardar og 
      ætter Sævareid-Skånevik [sc]

Holmestrand	NN: Botnar. Lokalhistorisk tidsskrift for Holmestrand og 
      omegn. Utg. Botne historielag. Red. Bent Harris Evandt, John 
      Rønningen, Odd Sando. Årg. 10 (2000). ISSN 0804-3531. Henv. Botne 
      historielag, boks 269, 3081 Holmestrand.

Holt i Aust-Agder	Lilleholt, Halvor: Holt. En bygdebok. Tilføyelser og 
      rettelser av den i 1940 utkomne bygdebok. 1940. [db]

Holt i Aust-Agder	Svensen, Sv.: Holt. En Bygdebok. I og II Stavanger 
      1940. [ub][sc]

Holt i Aust-Agder	Svensen, Sven: Holt : en bygdebok. I og II. 1978 
      (opptr. av utg. 1940) [*][sb]

Holter, Nannestad	Kirkeby, Birger: Nannestad bygdebok. Gardshistorie 
      for Holter sokn. 1962. [db]

Holtålen	NN: Oppunder fjellbandet. Utg. Holtålen kommune. Red. Eva Eggen 
      Angen m. fl. 2000. 36 s. Henv. Holtålen kommune, 7480 Ålen. 

Holum i Vest-Agder	Slettan, Bjørn: Holum gardshistorie. Mandal 1977. 
      [sc]

Holum	NN: Vår arv. Utg. Holum historielag. Red. Bjørn Slettan. Nr. 1-2 
      (2000). ISSN 0801-5554. Henv. Holum historielag, 4519 Holum..

Holøydalen, Tolga i Hedmark	Eggen, Eystein: Tolga; gards - 
      og slektshistorie. Tolga 1968. Bd. 1 - [sc]

Horg i Sør-Trøndelag	 Asbjørn Furunes: Bosetting og folkeliv i Horg. 
      Bd.I-IV. Melhus kommune 1991-92 [*][sb]

Hornindal i Sogn og Fj.	Svaar-Seljesæter, Knut: 
      Hornindal-Nordfjord. Ættelister for kvar gard i bygda. Hornindal 
      kommune 1989. [sc]	

Hornindal	NN: Historisk årsskrift. Utg. Hornindal historielag. Red. Paul O. 
      Tomasgard. Nr. 15 (2000). 81 s. ISSN 0802-7501. Henv. Paul O. 
      Tomasgard, 6790 Hornindal. 

Hornindal	Os, Edvard: Eid og Hornindal. 1953[db]	

Hornnes i Aust-Agder	Uleberg, Olav O.: Hornnes. Hornnes 1969. Bd. I - 
      Gards- og ættesoge[sc]	

Horten i Vestfold	Baggethun,Rolf: Horten. Ferjestedet som ble 
      marinestasjon og [@]	

Hosanger i Hordaland	 Askild Eknæs: Hosanger Ættebok Band 1  [*3]

Hovdebygda	NN: Mi gamle grend. Hovdebygdingar i ei tid som vår. Skrift. 
      Utg. Hovdebygda soge- og velferdslag. Nr. 8 (2000). 216 s. Henv. 
      lokale bokhandlar.

Hovin	Johnstad, Johan: Kirkestedet Hovin ved Raknehaugen. 
      1959. [ub]

Hurdal i Akershus	Tveter, Olav: Hurdal bygdebok. Bygdehistorie. 1958. 
       [db]

Hurdal i Akershus	Tveter, Olav: Hurdal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie. 1973. [db]

Hurum i Buskerud	Eier, Sigfred, L: Hurums Historie. Hurum 1963. Bd. I 
      - Bygdehistorie inntil 1807/ Bd. II - Bygdehistorie 1807-1940 
      [sc]

Hurum	NN: Årbok for Hurum. Utg. Hurum bygdeboknemnd. Red. Olav Jahren 
      ofl. 2000. Henv. Hurum folkebibliotek, Avd. Tofte, 3842 Tofte.

Husnes, Kvinnherad i Hordaland	Vaage, Erling: Kvinnherad. 
      Bergen 1972-1987. Bd. I - Bygdesoga/Bd. II - Gards og ættesoga 
      (soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes)/Bd. IV - Gards og ættesoga 
      Husnes sokn [sc]

Hvaler (Østfold)	 Gudrun Høibo: Hvaler Bygdebok, Gårder og slekter, bind 
      1. 1980. bind 2, bind 3  [db] [ts]

Hvaler	Jensen, Inger: Hvaler bygdebok. 1993. [db]

Hvaler	NN: Dregg. Lokalhistorisk årsskrift for Hvaler/ skjærgården. 
      Utg. og red. Ulf Hjardar. 2000. Henv. Ulf Hjardar, Verkstedvn. 
      31, 1671 Kråkerøy.

Hvam, Romerike	Finne-Grønn, S.H.: Gaarden Hvam i Nes, Romerike. 
      1913. [db]

Hvarnes, Hedrum i Vestfold	Krohn-Holum, J.W.: Hedrum 
      bygdebok. Larvik (Hedrum kommune) 1978. Bd. II - Gårder og 
      slekter i Hedrum sogn Bd. III - Gårder og slekter i Kvelde og 
      Hvarnes sogn. [sc]

Hyllestad i Sogn og Fj.	Kellmer, Inger og Finn Borgen 
      Førsund: Hyllestad bygdebok. Soga om folket. Hyllestad 1990. Bd. 
      I/II. 1990-93 [db][sc]

Hyllestad	NN: Gluggen - glytt frå gamalt. Lokalhistorisk magasin frå 
      Hyllestad. Utg. Hyllestad kommune. Red. Sigrid Solberg. Årg. 5, 
      nr. 1-3 (2000). ISSN 0808-6982. Henv. Hyllestad kommune, 6957 
      Hyllestad. 

Hyllestad	NN: Sogeskrift frå Hyllestad. Utg. Hyllestad sogelag. Red. 
      Ingemar Nordstrand. Nr. 6 (2000). 75 s. ISSN 0802-6041. ISBN 82-
      991641-0-9. Henv. Hyllestad sogelag v/Martha Systad Iden, 6957 
      Hyllestad. 

Hægebostad (Vest-Agder)	Lauen, Ånen: Hægebostad, ei bygdebok bind I. 1975. 
      Gards- og ættesoge.

Hægebostad (Vest-Agder)	Skeie, Anna Rossevatn: Hægebostad, ei bygdebok 
      bind II  [*3]

Hægebostad	NN: Årsskrift. Utg. Hægebostad sogelag. Red. Torger Kvåle. 
      2000. 48 s. Henv. Hægebostad sogelag v/Torger Kvåle, 4590 
      Snartemo. 

Hægeland i Vest-Agder	Åsen, John: Hægelands-boka I. Gard og ætt  

Hægeland i Vest-Agder	Åsen, John: Hægelands-boka. Kristiansand (Hægeland 
      sogelag) 1951. Bd. I - Gard og ætt [sc]

Hægeland	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Høgset	Slyngstad, Harald: Vatne bygdebok. Gards- og 
      ættesoge g.nr. 96, Vatnrhol - g.nr. 117, Høgset. 1983. [db]

Høland og Setskog	Løwe, Gunn Cathrine Varder og Odd Ottesen: Gårds- og 
      slektshistorie for Høland og Setskog. Utg. Aurskog-Høland 
      kommune. 1999. 456 s. ISBN 82-995118-2-8. []

Høle i Rogaland	Bergsåker, Jon: Høle gjennom hundreåra. Høle 1964. 
      (Bygdehistorie og gards- og slektshistorie. Gårder: Mork, Rage, 
      Oltesvik, Selvik, Høle, Gjesteland, Hommeland, Seldal, Røynlid, 
      Nordland, Veraland, Tengesdal, Osaland, Fløysvik, Litle Auklend, 
      Brathetland, Store Auklend, Horve, Ims, Eskeland, Bergsagel, 
      Hamar, Aspøy, Store Ådnøy, Husabø, Fureholmen, Litle Ådnøy.) 
      [sc]

Hønefoss i Buskerud	Ropeid, Andreas: Hønefoss. Oslo 1952-1968/ Bd. I - 
      Sagbruk og sagarbeidere 1600-1800/ Bd. II - Handverk og 
      industri, 1800-1900/ Bd. III - Kirke og Skole-sentrum og 
      service, 1800-1963 [sc]

Høre, Vang	Frøholm, Anders: Gardar og slekter i Vang. Høre 
      sokn. 1991. [db]

Høyland i Sandnes	Ola Aurenes: Høylands - gards- og ættesoge gjennom 
      400 år. 1500-1900. Stavanger 1952 (nytt oppl. 1987). (Alsnes, 
      Asseim, Auestad, Auglend, Austrått, Austvoll, Brualand, Bråstein, 
      Bæreim, Eikeland, Espeland, Figgve, Fjogstad, Folkvår, Forenes, 
      Forus, Foss-Eikeland, Gilja, Gramstad, Haga, Hana, Heigre, 
      Hetland, Hogstad, Hove, Høyland, Håland, Jutland, Kjedeland, 
      Kjosavik, Kråkedal, Kvål, Kylles, Kyllevik, Lea, Leikvam, Lunde, 
      Lura, Lussi, Malmeim, Myklabost, Møgjedal, Nordland, Raustad, 
      Sandnes, Sandve, Skaret, Skei, Skeiane, Skjelbrei, Skjæveland, 
      Skjørestad, Skruss-Eikeland, Soma, Sporaland, Stangeland, Stokka, 
      Stokkeland, Svihus, Sviland, Sørbø, Tjesseim, Todneim, Trones, 
      Tveit, Vagle, Litle Vatne, Store Vatne, Åreskjold, Årsvoll, Åse). 
      [][bb]

Høylandet i Nord-Trøndelag	Skarland, Ola O. og Jo 
      Skarland: Bygdebok for Høylandet. Namsos (Høylandet kommune) 
      1972-1974. Bd. I - Gårds- og slektshistorie, gnr. 76-90/Bd. II 
      - Gårds- og slektshistorie, gnr. 91-102. [db][sc]

Hå i Rogaland	Edland, Torgeir: Gards og ættesoga for Haa. Sandnes 
      (Haa kommune) 1971. Bd. I - Gards og ættesoga for Nærbø Bd. II - 
      Gards og ættesoga for Varhaug og Vigrastad/Bd. III - Gards og 
      ættesoga for Ogna. (Bd. I: Nærbø: Bekkeheien, Bjorhaug, Bjorland, 
      Bø, Gausland, Grødaland, Grøtheim, Gudmestad, Haavågs, 
      Laksefiskeri, Haa Prestegard, Høyland, Låge-Håland (Østre 
      Håland), Store-Håland (Vestre Håland), Kvia, Lindal, Lode, 
      Motland, Njærheim, Njølstad, Nærbø, Næsheim, Nærland, Obrestad, 
      Opstad (m. g.nr 24 Svine, G.nr. 36 Åno), Refsnes, Reime, 
      Rimestad, Risa, Skjærpe, Søyland ( G.nr. 2 Kaffihodl ), 
      Sør-Reime, Torland, Vigre, Våland, Ødemotland. Bd. II: Aniksdal, 
      Auestad, Bjorhaim, Bratland, Djøseland, Efjestad, Haugland, 
      Haugstad, Nord-Halleland (Ødegård), Herigstad, Hobberstad, 
      Husveg, Håland, Hårr, Kydland, Lerbrek, Madland, Marsteinbakken, 
      Mæland, Odland, Refsland, Reiestad, Rugland, Skretting, 
      Skrettingland, Stavnheim, Sæland, Sør-Tjemsland, 
      Tjemsland-Nordre, Tvihaug, Ueland, Valdeland, Nord-Varhaug, 
      Sør-Varhaug, Vigrestad, Voll, Ånestad, Årsland. Bd. II: 
      Bogsdalen, Bru, Bø, Egren, Eikeland, Friestad, Fuglestad, 
      Hadland, Haugseng, Haver, Herredsvela, Hetland, Søre-Hetland, 
      Homse, Hølland, Kalvehagen, Kindervåg, Kvalbein, Kvasheim, 
      Kvasheimheien, Kverme med Brusand, Lintjørn, Matingsdal, Mjølhus, 
      Nygård, Ogna, Risnes, Roligheden, Sandve, Sirevåg, Stokkeland, 
      Stølen, Sørskog, Tovdal, Topdal eller Toftdal, Ueland, Varden, 
      Vatnamot, Vatnamotholmene, Veggeberg, Vetteland, Øvrabø.) 
      [sc][bb] [UBB, BOB][bl]

Haai Rogaland	Edland, Torgeir: Gards- og ættesoga for Haa. (I - 
      Nærbø, II - Varhaug / Vigrestad, III - Ogna). 3 Bd. 1971-75. 
       [][UBB, BOB]

Hålandsdal i @	Skaathun, O.B.: Soga for Fusa, Hålandsdal og 
      Strandvik.1961-1967. 4b. [BOB] [][bl]

Hålandsdal i Hordaland	Skaathun, O.B.: Soga for Fusa, Hålandsdal og 
      Strandvik. Bergen 1961-1967. Bd. I-IV [sc]

Hålogaland	NN: Håløygminne. Utg. Hålogaland historielag. Red. Asbjørn 
      Eidnes. Årg. 81, nr. 1-4 (2000). ISSN 0333-0931. Henv. 
      Håløygminne, Skjærvegen 30, 9404 Harstad. 

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU