FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ha*__

Hadeland	Alm, Jens M.: Hadeland almenning gjennom tidene; lut 
      og lunnendi i sameie og utmark. 1975. [db]

Hadeland	Grieg, Sigurd: Hadeland i oldtiden. 1932. [db]

Hadeland	NN: Hadeland. Hadelands almennings historie; Red. av 
      Ivar Ruden. 1932. [db]

Hadeland	NN: Hadeland; bygdenes historie. 1932. Bd.IV 1953. 
      [db]

Hadeland	NN: Årbok for Hadeland. Utg. Årboksutvalget Gran, Jevnaker og 
      Lunner kommuner. Red. Harald Hvattum. Årg. 33 (2000). 225 s. ISBN 
      82- 90070-43-8. Henv. Hadeland folkemuseum, 2770 Jaren. 

Hadsel	NN: Andreassen, Dag A., Inger-Johanne Johnsen og Edgar Hovland: 
      Hadsel bygdebok. B. 2: Vi bygger videre. 2000. 632 s. ISBN 82-
      993564-2-3. Henv. Hadsel kommune, Kulturetaten, 8450 
      Stokmarknes.

Hadsel	NN: Hadsel bygdebok. 1995. [db]

Hadsel	NN: Hofdasegl. Utg. Hadsel historielag. Red. Johan L. Notø ofl. 
      Nr. 45 (2000). ISSN 0333-0923. Henv. Hadsel historielag, boks 
      359, 8455 Stokmarknes. Kr 100,-. 

Hagen, Elverum	NN: Elverum bygdebok. Bjølset og Hagen. 1983. 
      [db]

Hakadal	Kirkeby, Birger: Bygdebok for Nittedal og Hakadal. 
      II. Hakadal gardshistorie. 1968 []

Halden i Østfold	Forstrøm, O.: Fredrikshald i 250 år (1665-1915). 2 
      bd. Halden 1915, faksimile 1990. [ts]

Halden i Østfold	NN: Halden. Festningen og byen. Oslo 
      (Riksantikvaren) 1963. [sc]

Halden	Arnesen, Martin Seppingbøl: Haldensia; bidrag til 
      Fredrikshalds historie. 1878. [db]

Halden	Borchgrevink, Reidunn Groll: Gårdeiere og leieboere 
      i Halden 1765-1767-1777. 1986. [db]

Halden	Borchgrevink, Reidunn Groll: Konfirmanter i Halden 
      1789-1815. 1985. [db]

Halden	Forstrøm, Olaf: Fredrikshald i 250 aar 1665-1915. 
      1915/1990. [db]

Halden	Halden folkebibliotek: Halden slekter; et utvalg. 
      1972. [db]

Halden	Halden Ligningsvesen: Skatteligning (1880). 1880. 
      [db]

Halden	Haldens folkeskole: Beretning 1896-1920. 1901. 
      [db]

Halden	Haug, Edvin: 800 haldenprofiler; en samling 
      biografier omfattende haldensere etter 1900 (født før 1886). 
      1950. [db]

Halden	Hoff, Engelbrecht Hansen: Udkast til en beskrivelse 
      over Friderichshalds bye og Friderichsteens fæstning med de 
      tvende dertil grændsende præstegjeld Idde og Berg beliggende udi 
      Aggershuus stift, det Smaalehnske amt og Nedre Borgesyssels 
      provstie i Norge. 1995. [db]

Halden	Jacobsen, Karl Georg: Haldenbiografier. 1973. 
      [db]

Halden	Krag, H. P. S.: Fredrikshalds krigshistorie 
      1658-1814. 1893. [db]

Halden	Munthe, C. O.: Fredrikshalds og Fredrikstens 
      historie indtil 1720. 1906. [db]

Halden	Norløff, Hans Peter: Saugbrugsforeningen gjennem 75 
      år, 1859-1934, med trekk fra den fredrikshaldske 
      sagbrukerkorporasjons historie gjennom 300 år. 1935. [db]

Halden	Opstad, Lauritz: Haldenhåndverkere gjennom 350 år. 
      1951. [db]

Halden	Prang, Roger: Halden-forfattere gjennom 300 år. 
      1995. [db]

Halden	Solum, Ingebrigt: Trekk fra Haldens og Fredrikstens 
      krigshistorie. Hvem forsvarte byen og festningen, eller deltok i 
      operasjoner ellers med tilknytning til festningen. 1978. [db]

Halden	Aasbrenn, Magne: Karl den tolvte og Karla den 
      trettende. 1990. [db]

Hallerud	Hallerud, Alfhild: Hallerud gårds og slektshistorie. 
      1984 [db]

Hallingdal i Buskerud	Bæra, Gunnar: Slektshistorie fra Hallingdal. En 
      bibliografi. Elverum, 1978. [sc]

Hallingdal	NN: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Utg. Hallingdal 
      historielag, Hallingdal folkemuseum. Red. Nils Stavenes. Årg. 32 
      (2000). 128 s. ISBN 82-90084-10-2. Henv. Aud Eidal Berg, 
      Hallingdal folkemuseum, boks 87,  3541 Nesbyen. 

Hallingdal	NN: Dølaminne; årbok for Hallingdal. 1968. [db]

Halsa	Todal, A.: Gardtales i Valsøyfjord. 1978. [lh]

Halsa	Vaagland, N.M.: Halsaboka. 3 bd. 1954-64. [lh]

Halsa	Vaagland, Nils Martinussen: Halsaboka bygdebok. 
      1954. [db]

Haltdalen i Sør-Trøndelag	Nygård, Jens Halstein: 
      Haltdalen og Haltdalingen. Trondheim (Bygdeboknemnda for 
      Haltdalen) 1949. Bd. I/Bd. II - Gard og slekt [sc]

Hamar i Hedmark	Lillevold, Eyvind: Hamars Historie. Hamar 1948. 
      [sc]

Hamar	NN: Glimt fra gamle Hamar. Utg. Hamar historielag. 2000. Henv. 
      Hamar historielag, boks 476, 2304 Hamar. 

Hamarøy i Nordland	NN: Hamarøy bygdebok. Hamarøy bygdeboknemnd 1981. 
      Bd. I-II [db][sc]

Hamarøy	NN: Årbok for Hamarøy. Utg. Hamarøy historielag. Red. Ole M. 
      Bjørklund. Årg. 13 (2000). 78 s. ISSN 0802-7056. ISBN 82-91141-
      11-8. Henv. Hamarøy historielag, 8290 Skutvik. 

Hammerfest	NN: Kirkebok for Hammerfest bysogn 1878-1897: Begravelse. 
      Utg. Registreringssentral for historiske data. 2000. Henv. RHD, 
      Universitetet i Tromsø, Breivika, 9037 Trondheim. / Kirkebok for 
      Hammerfest bysogn 1878-1897: Dåp. 2000. Utg. og henv. som 
      ovafor.

Hammerfest:	Øyfolk. Årbok for lokalhistorie og kultur i Hammerfest. Utg.
      	NN: Årbokkomiteen i samarbeid med Hammerfest historielag. Red. 
      Alvin Vaséli ofl. Nr. 11 (2000). 168 s. ISBN 82-91033-11-0. Henv. 
      Øyfolk, boks 427, 9615 Hammerfest. Kr 150,-.

Hamnsund	NN: Årsskrift for sogelaget for Hamnsund sokn. Red. Thomas 
      Brusdal ofl. Nr. 9 (2000). 168 s. ISSN 0804-3027. Henv. Sogelaget 
      for Hamnsund sokn v/Per Hånes, Gamlem, 6280 Søvik. 

Hamre	Hopsdal, Egil et al.: Bygdebok for Hamre. Vassbygd og Eikanger 
      skulekrinsar i tidlegare Hamre kommune, gards- og ættesoga. Knarvik 
      1998. 407pp.

Haram	NN: Årbok for Haram kulturhistoriske lag. Nærsamfunnet i kultur-
      historisk lys. Red. Hjørdis Skaar m. fl. Skrift nr. 49 (2000). 78 
      s. Henv. Hjørdis Skaar, Skjelt-Ole Bakken 26, 6270 Brattvåg.

Haram	Rogne, Martinus: Haram bygdebok. 1947. [db]

Hardanger	NN: Hardanger. Utg. Hardanger historielag. Red. Bjarne Tresnes 
      Sørensen. 2000. 142 s. Henv. Hardanger historielag, boks 73, 5797 
      Utne. Kr 125,-.

Hareid i Møre og Romsdal	Bjåstad, Ingvard og Waage, 
      Asbjørn: Bygdebok for Ulstein og Hareid. Bd. 5. 1985/Bd. 6. 
      1985. [se]

Hareid i Møre og Romsdal	Bjåstad, Ingvard: Soga om 
      Hareid og Ulstein. Ålesund (Sogenemnda for Hareid og Ulstein) 
      1970. Bd. I - Den allmenne delen/Bd. II Ulstein og Hareid + 
      bind 4-6 + register + utvandrarsoge [db][sc][ie]

Harran, Grong	Bjerken, Martin: Grong bygdebok for Grong, Harran, 
      Namsskogan og Røyrvik. 1950. [db]

Harstad i Troms	Lysaker, Trygve: Trondenes bygdebok. Bd. I - 
      Trondenes sogns historie/Bd. II - Gårdshistorie for Skanland 
      herred/Bd. III - Gårdshistorie for Sandtorg herred/Bd. IV - 
      Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. 4b. Trondheim 
      (Trondenes bygdeboknemnd) 1956-58. Fotografisk optrykk 1978 
      [sc]

Harstad	NN: Årbok for Harstad. Utg. Harstad historielag. Red. Asbjørn 
      Eidnes. Årg. 13 (2000). 60 s. ISSN 0802-6475. Henv. Harstad 
      historielag, boks 689, 9487 Harstad. Kr 95,-. 

Hasvik i Finnmark	Olsen, Håkon H.: Bygdebok for Hasvik. Troms 1965. 
      [db][sc]

Hatlestrand, Kvinnherad i Hordaland	Vaage, Erling: Kvinnherad. 
      Bergen 1972-1987. Bd. I - Bygdesoga/Bd. II - Gards og ættesoga 
      (soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes)/Bd. IV - Gards og ættesoga 
      Husnes sokn [sc]

Haug, Ringerike	Lagesen, A.: Ringerikske slekter. II. Slekter fra 
      Haug, anneks til Norderhov. []

Haugalandet	NN: Østrem, Nils Olav (red.): Arbeid - armslag - armod. 
      Husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. Utg. 
      Lokalhistorisk stiftelse. 2000. Henv. Lokalhistorisk stiftelse, 
      Tysvær rådhus, 5570 Aksdal. 

Haugesund	NN: Årbok for Karmsund 1999-2000. Utg. Karmsund folkemuseum. Red. 
      Arild Bjordal ofl. 2000. 220 s. ISBN 82-994760-1-1. ISSN 0801-
      4264. Henv. Karmsund folkemuseum, boks 246, 5501 Haugesund.

Haus i Hordaland	Hodnekvam, Ragnar G.: Haus i soga og segn. Bergen 
      1971. Bd. IX - Mål og Minne - Stadnamn [sc]

Haus i Hordaland	Vevle, Olav. Haus i soga og segn. Bergen 1951. Bd. 
      XVI - Skule og Uppseding [sc]

Haus i Hordaland	Ådna, Lars Martinusson: Haus i soga og segn. Bergen 
      1958-1967. Bd.XVII, Del 1 - Ætt og Æle. Gjerstad Sokn/ Del 2 - 
      Ætt og Æle; Haus Sokn/Del 3 - Ætt og Æle; Ådna Sokn/Del 4 - 
      Ætt og Aele; Ytre Arna [sc]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU