FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ga*__

Garder, Vestby i Akershus	Martinsen, Osvald: Vestby 
      bygdebok. Garder og Såner sokn. 1974. [db]

Gaular i Sogn og Fj.	Hjelmeland, Olaf: Gardssoga for Gaular. Gaular 1955. 
      Bd. I/Bd. II [sc]

Gaular	NN: Bygdebok for Gaular. 1990. [db]

Gaular	Timberlid, Jan Anders: Bygdebok for Gauler. B. 6 a og 6 b: Gardar 
      og folk. Bygstad sokn. Utg. Gaular kommune. 2000. 895 s. ISBN 82- 
      994538-0-1 (kpl). Henv. Gaular kommune, 6973 Sande i 
      Sunnfjord.

Gauldal midtre	Bygdehistorie for Midtre Gauldal. 1994. [db]

Gauldalen	NN: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag. Red. Ronald 
      Nygård. 2000. 128 s. ISBN 82- 7083-262-6. Henv. Ronald Nygård, 
      Spurvevegen 7, 7084 Melhus. 

Gaupne, Luster i Sogn og Fj.	Øyane, Lars E.: Gards og 
      ættesoge for Luster kommune. Luster 1984. Bd. I - Fortun sokn/Bd. II - Dale I sokn/Bd. III - Dale II og Nes sokn/Bd. IV - 
      Gaupne Sokn/Bd. V - Jostedal sokn [sc]

Gausdal	Andersen, Randi: Gausdal bygdehistorie. 1989. 
      [db]

Gausdal	Bergersen, Ole Fredrik: Gausdal bygdehistorie. 1987. 
       [db]

Gausdal	Engen, Arnfinn: Gausdal bygdehistorie. 1988. 
      [db]

Gausdal	Jacobsen, Harald: Gausdal bygdehistorie. 1992. 
      [db]

Gausdal	Johannessen, Finn Erhard: Gausdal bygdehistorie. 
      1990. [db]

Gausdal	Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. 
      Østre og Vestre Gausdal. 1926. [db]

Gausdal	Moren, Gudmund: Gausdal bygdehistorie. 1991. 
      [db]

Gausdal	NN: Gausdal gjenom 100 år, 1837-1937 
      (jubileumsskrift ved 100 års-dagen for Formannskapslova). 1938. 
      [db]

Gausdal	NN: Gausdalsminner. 1985. [db]

Geitastrand i Sør-Trøndelag	Rød, Per O.: Geitastrandboka; 
      gards- og ættehistoria. Orkanger (Orkdal kommune) 1979 [sc]

Gildeskål	NN: Gildeskålboka. Gildeskål ved tusenårsskiftet. Utg. 
      Årbokkomitéen. Red. Aud Erna Andreassen, Erna Sundsfjord, Kate 
      Nilsen-Nygaard. Nr. 20 (2000). 120 s. ISBN 82-7416-128-9. Henv. 
      Gildeskålboka, 8140 Inndyr. 

Giske, Borgund i Møre og Romsdal	NN: Borgund og Giske. Bergen 
      1957-1973. Bd. I/Bd. II - Gardssoge 1-51/Bd. III - Gardssoge- 
      Sula, Godøya, Giske, og Valderøya/Bd. IV - Gardssoge- Norddelen 
      og Byområdet [db][sc]

Giske, Sunnmøre	Lange, Chr.: Efterretninger om besidderne af Giske gård 
      på Søndmøre [..]. N.Tidsskr.Vidensk.og Litt. 4.årg. 
      1850. [ra] 

Gjemnes i Møre og Romsdal	Leivdal, N. T.: Gards- og 
      ættesoge for Gjemnes. Gjemnes 1983. Bd. I [sc]

Gjemnes i Møre og Romsdal	Sjømæling, Ola: Skyldfolket 
      vårt frå Storvik i Gjemnes på Nordmøre; eit Slektsregister. 
      Stjørdal 1979. [sc]

Gjemnes	NN: Gjemnes-minne. Utg. Gjemnes kommune. Red. Gjemnes 
      kulturkontor. Årg. 23 (2000). 88 s. Henv. Gjemnes kulturkontor, 
      6631 Batnfjordsøra.

Gjerdrum i Akershus	Kirkeby, Birger: Gjerdrum Bygdebok. Gjerdrum 1961. 
      Bd. I - Gardshistorie I/Bd. II - Gardshistorie II/Bd. III - 
      Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1550. [db][sc]

Gjerpen i Telemark	Christensen, Terje: Gjerpen bygds historie. 3 bind. 
      Utg. Skien kommune. 1971-85. B.1: Bygdehistorie. 1971. 596pp. 
      B.2: Bygdehistorie fra omkring 1700 til 1964. 1978. 1103pp. B.3: 
      Gårdshistorie. 1985. 648pp.

Gjerpen	Knudsen, Finn C.: Gjerpen - Porsgrund. 1948. 318pp. (Gårds- og 
      slektshistorie).

Gjerpen	Lid, Kr.: Gård- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpens 
      prestegjeld. Fra omkr. år 1600 til år 1900. 1941. X, 155 s.

Gjerpen	Qvisling, J.L.: Gjerpen. En bygdebok. 3 bind 1917-21. 
      Gaardshistorie I. 1921. 130pp. Den historiske del I-II. 1917-19. 
      209 og 148pp.

Gjerstad i Aust-Agder	Kveim, Torleif: Gjerstad. Bygdesoga. Gjerstad 
      1963-73. Bd. I - V/Grøvik, Ivar: Gjerstad. Bygdesoga. Gjerstad 
      1978. Bd. VI/Hagelia, Magnhild: Gjerstad. Bygdesoga. Gjerstad 
      1981. Bd. VII/Vevstad, Andreas: Gjerstad. Bygdesoga. Gjerstad 
      1986. Bd. VIII/ Gjerstad Slektshistorie, Bd. IX. Gjerstad 1991 
      [sc]

Gjerstad i Aust-Agder	Skjeldsø, Lars: Frå hverdagslivet i Øvre Gjerstad, 
      1850-1980, etter avisartiklar og handskrivnenotater. Gjerstad 
      1979. [sc]

Gjerstad i Hordaland	Ådna, Lars Martinusson: Haus i soga og segn. Bergen 
      1958-1967. Bd.XVII, Del 1 - Ætt og Æle. Gjerstad Sokn/ Del 2 - 
      Ætt og Æle; Haus Sokn/Del 3 - Ætt og Æle; Ådna Sokn/Del 4 - 
      Ætt og Aele; Ytre Arna [sc]

Gjerstad	 NN: Før i tida.... Utg. Gjerstad historielag. Red. Olav Ulltveit-
      Moe ofl. Nr. 3 (2000). 54 s. ISSN 1501-4649. Henv. Gjerstad 
      historielag, 4980 Gjerstad.

Gjerstad	Anders Vevstad: Gjerstad kommune 1873-1987. []

Gjesdal i Rogaland	 Mikkelson, G.: Gjesdal I : Frafjord og Østabø 1994 
      [*3]

Gjesdal i Rogaland	 NN: Gjesdal III: [*3]

Gjesdal i Rogaland	 NN: Gjesdal IV: [*3]

Gjesdal i Rogaland	 NN: Gjesdal V: [*3]

Gjesdal i Rogaland	Arneson, Søren: Gjesdal Gards- og ættesoge. 1938 
      (1988). (Auestad, Berge, Berland, Bjelland, Bollestad, Brekko, 
      Edland, Eidland, Gjesdal, Hadland, Hareland, Haukamork, Helland, 
      Kluge, Kydland, Kyllingstad, Lima Indre, Lima Ytre, Lomeland, 
      Madland, Nese, Nevland, Nordås, Oftedal Nedre, Oftedal Øvre, 
      Rage, Ravndal, Sikveland, Skorve, Søyland, Tjetland, Vatne, 
      Vølstad, Ålgård, Årreberg.). 1939/ opptrykk 1988. [UBB] [][bl] 
      [][bb]

Gjesdal i Rogaland	Waula, Jørg Eirik: Gjesdal II. Maudal og Byrkjedal 
      1998 [*3]

Gjesdal	NN: Gjesdal bygdebok I 1800-1870, II 1870-1989. 
      1989. [db]

Gjestal i Rogaland	 S. Arneson : Gjestal, Gards- og ættesoge. 1939. 

Gjøvik	Blichfeldt, Leif: Det var en gang - ; Gjøvik-glimt 
      fra en svunnen tid. 1981. [db]

Gjøvik	Mollgard, Reidar: På fedres gamle veier --; Gjøvik 
      bys historie gjennom 100 år, 1861-1961. 1961. [db]

Gjøvik	NN: Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. Utg. Gjøvik historielag. Red. 
      Lissie Norland. Årg. 16 (2000). 175 s. ISBN 82-90323-30-1. Henv. 
      Gjøvik historielag, 2827 Hunndalen. 

Glemmen i Østfold	Thowsen, Elsa: Glemmen bygdebok. En bygd blir til 
      by. Fredrikstad (Glemmen kommune) 1962. [db][sc]

Glomfjord i Nordland	Farup, Else: Trekk fra Glomfjords historie ; Særbind 
      II av Meløy bygdebok. 1965. [db]

Gloppen	NN: Ljøren. Sogeskrift for Gloppen. Utg. Gloppen sogelag. Red. 
      Kari Jordanger ofl. Årg 2 (2000). Henv. Gloppen sogelag v/Sverre Folkestad, Åsahøgda 9, 6823 Sandane. 

Glåmos, Røros i Sør-Trøndelag	NN: Rørosboka. Røros bergstad, 
      Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. Trondheim 
      (Rørosbokkomiteen) 1942. Bd. I og II/Bd. III - Røros landsogn - 
      Brekken-; Gards- og slektshistorie/Bd. IV og V [sc]

Godøya, Borgund i Møre og Romsdal	NN: Borgund og Giske. Bergen 
      1957-1973. Bd. I/Bd. II - Gardssoge 1-51/Bd. III - Gardssoge- 
      Sula, Godøya, Giske, og Valderøya/Bd. IV - Gardssoge- Norddelen 
      og Byområdet [sc]

Gol i Buskerud	NN: Slekter i Gol. Tidsrommet 1600-1971. Gol 1971. 
      [sc]

Gol i Buskerud	Østro, Terje. Boka om Gol. Gol 1986-1993/Bd. III - 
      Gards- og Ættesoge - Herad/ Bd. IV - Gards- og Ættesoge - 
      Asgardane, Hesla, Gol sentrum/ Bd. V - Gards- og Ættesoge - 
      Rotneim, Grogardane, Jegleim/ Bd. VI - Gards- og Ættesoge - 
      Golreppen/ Bd. VII-A - Gards- og Ættesoge -Øygardane og 
      Grønliane/ Bd. VII-B - Gards- of Ættesoge - Øygardane og 
      Grønliane [sc]

Goplerud, Hedal i Oppland	Islandsmoen, Olaus: Goplerud - 
      en gammel ættegard, Hedalen, Valdres. Gjøvik 19xx [sc]

Gran	Alm, Jens M.: Jordbruk og meieridrift i Gran gjennom 
      tidene; fra Sanner om Horget til Tråkket. 1978. [db]

Gran	NN: Brandbu'stikka. Lokalhistorisk tidsskrift for Brandbu. Utg. og 
      red. Helge Stenersen. Nr. 28 (2000). ISSN 0800-9147. Henv. 
      Brandbu'stikka, boks 6, 2712 Brandbu. 

Gransherad i Telemark	NN: Gransheradsoga. Skien (Notodden kommune) 1977. 
      Bd. I Del 1 - Ættar, gardar og plassar Bd. I Del 2 - 
      Kulturhistorie, kulturminner [sc]

Granvin i Hordaland	Kolltveit, Olav: Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal 
      og ny tid. Granvin 1977. Bd. I og II - Bygdesoga [sc]

Granvin i Hordaland	Kvalem, Henrik Meyer: Ættarbok for Granvin. Granvin 
      1975. [sc]

Granvin i Hordaland	Olafsen, Olaf: Granvin i fortid og nutid; en 
      bygdebok. 1923. [db]

Granvin, Ulvik og Eidfjord i Hordaland	 O. Kolltveit: Granvin, Ulvik og 
      Eidfjord Bygdesoga I. 1977. 

Granvin, Ulvik og Eidfjord i Hordaland	 O. Kolltveit: Granvin, Ulvik og 
      Eidfjord Bygdesoga II. 1977. 

Greipstad	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Grenland	NN: Ætt og annet. Utg. Grenland ættehistorielag. Red. Thor 
      Gundersen ofl. Årg. 21, nr. 52-54 (2000). Henv. Grenland 
      ættehistorielag, boks 169, 3901 Porsgrunn. 

Grimstad (Aust-Agder)	Dannevig, Birger: Sagaen om en sørlandsbygd. 
      [*1] 

Grimstad	Birger Dannevig: Grimstads Sjøfarts Historie. 
      Grimstad Kommune 1971. [br]

Grimstad	Landgraff, J.: Grimstadslægter. Grimstad 1892./Till.1901 [ns][br]

Grimstad	NN: Grimstad Bys Historie. Grimstad bymuseumkomite 
      1927 [br]

Grimstad	NN: Liv i Landvik. Utg. Landvik historielag. Red. Knut Storerud. 
      B. 4, hf. 2 (2000). ISBN 82-90694-23-7. Henv. Sparebanken Sør, 
      avd. Landvik. 

Grimstad	NN: Selskapet for Grimstad Bys Vel. Medlemsskrift. Red. Odd Fr. 
      Johnsen. Nr. 44 (1998). 72 s. Henv. P.M. Danielsen bokhandel, 
      boks 188, 4891 Grimstad.

Grindheim i Vest-Agder	Breilid, Magnus: Grindheim. Mandal (Bygdesogenemnda) 
      1966. Bd. I - Gards- og Ættesoge. [sc]

Grindheim i Vest-Agder	Breilid, Magnus: Kultursoga for Bjelland og 
      Grindheim. Mandal (Bygdesogenemndene i Bjelland og Grindheim) 
      1974. [sc]

Grong i Nord-Trøndelag	Strand, Jørgen P.: Grong bygdebok. Grong 
      bygdeboknemnd, 1990. Bd. I - Gårds- og slektshistorie G. nr. 1-23 /Bd. II - Gårds- og slektshistorie G.nr.24-31/Bd. III - Gårds- 
      og slektshistorie G.nr. 33-48. 1990. [db][sc]

Grong	Bjerken, Martin: Grong bygdebok for Grong, Harran, 
      Namsskogan og Røyrvik. 1950. [db]

Grong	NN: Grong historielags meldingsblad. Red. Arne Kvam. Årg. 23, nr. 
      1-4 (2000). ISSN 0332- 6764. Henv. Grong historielag v/Arne 
      Kvam, 7872 Bergsmo. Kr 50,- (medlemskont.). 

Grorud i Oslo	NN: Groruddalen historielag. Årbok. Red. Gro Hoddevik, Finn 
      Arnesen, Jan Arne Tangerud. Nr. 13 (2000). 143 s. ISSN 0801-1850. 
      Henv. Groruddalen historielag, boks 37 Grorud, 0905 Oslo. Kr 
      100,-.

Grue i Hedmark	Hveberg, Harald: Grueboka. Flisa 1948. Bd. I - Bygda 
      Bd. II Del 1 - Gardene Bd. II Del 2 - Gardene [sc]

Grue i Hedmark	Rudolf Bråten: Grue Finnskog bosetting. 1983. []

Grue i Hedmark	Trøseid, Hans Marius: Grueboka. Bd. 2. Gardsnr. 93, 
      Nes; gards-, bosetnings-og slektshistorie. Solør 
      slektshistorielag 1994. [sc]

Grue i Hedmark	Trøseid, Hans Marius: Grueboka. Bd.1. Finnskogen - 
      gards- og slektshistorie. Kirkenær 1990. [sc]

Grue i Hedmark	Trøseid, Hans Marius: Grueboka. Bd.3. Østre Skara 
      g.nr. 91 og Vestre Skara g.nr. 92. Gards-, bosetnings- og 
      slektshistorie. 141 p. []

Grue	Trøseid, Hans Martin: Grueboka B. 7: Svinøre-Fuglerud. Gards-, 
      bosetnings- og slektshistorie. Utg. Solør slektshistorielag. 
      2000. ISBN 82-993366-2-7. Henv. Magne Ivar Mellem, Bekkefaret 10, 
      2270 Flisa. Kr 500,-.

Grødaland i Nærbø	Peder Heskestad: Grødaland i Nærbø. Storgard i gamal 
      tid-bygdetun no. Stavanger 1900. (Gårdshistorie for Grødaland.) 
      [][bb]

Gudbrandsdalen	Aker, Rolf L.: Kjente gårder i Gudbrandsdalen. 1991. 
       [db]

Gudbrandsdalen	Grieg, Sigurd: Gudbrandsdalen gjennom tidene. 1957/1958. [db]

Gudbrandsdalen	Hougen, Engebret: Ættesoge for Gudbrandsdalen. Otta 
      1953. (Gjesling, Eldjærn, Lensmanns-ætta, Sundbu, Røssum-
      Harildstad, "Døl"-ætta, Tofte.) [][ra]

Gudbrandsdalen	NN: Gudbrand. Utg. Gudbrandsdal slektshistorielag. Red. Rune 
      Alander, Bjørn Brudal, Even Bergsengstuen. Årg. 9, nr. 1-4 
      (2000). ISSN 0804-0362. Henv. Gudbrandsdal slektshistorielag, 
      boks 78, 2601 Lillehammer. Kr 35,- pr. nr. 

Gudbrandsdalen	NN: Husmannsfolk; husmannsminne frå Gudbrandsdalen ; 
      utgitt til Husmannsdagene 1979. 1979. [db]

Gudbrandsdalen	NN: Ramberg, Knut: Gudbrandsdalen. 1974. [db]

Gudbrandsdalen	NN: Register 1930-1986: Årbok for Gudbrandsdalen. 
      1987. [db]

Gudbrandsdalen	NN: Register til Årbok for Gudbrandsdalen 1971-1980: 
      Årbok for Gudbrandsdalen. 1984. [db]

Gudbrandsdalen	NN: Årbok for Gudbrandsdalen. Utg. Dølaringen og 
      Gudbrandsdal historielag. Red. Arnfinn Engen. Nr. 68 (2000). 232 
      s. ISBN 82-90072-84-8. ISSN 0400-2288. Henv. Dølaringen boklag, 
      Chr. Bruuns veg 1, 2600 Lillehammer. 

Gudbrandsdalen	Ofigsbø, Hallvard: Gudbrandsdalsboka; folk og yrkje. 
      1926. [db]

Gudbrandsdalen	Stangeland, Gro: Langs sti og veg i Gudbrandsdalen. 
      1996. [db]

Gudbrandsdalen	Valen-Sendstad, Fartein: Gudbrandsdalen gjennom 
      tidene. 1956. [db]

Guddal, Fjaler i Sogn og Fj.	Fagerheim, Ragnvald og Magne: 
      Fjaler Gards- og Ættesoge. Fjaler (Fjaler Sogelag) 1976. Bd. I - 
      Holmedal sokn/Bd. II - Dale sokn/Bd. III - Dale og Guddal 
      Sokn [sc]

Gulen i Sogn og Fj.	Karl Larsson Birknes og Ivar Kleiva. Gulen i gammal 
      og ny tid. Bygdebøker for Gulen kommune. Bergen 1973 [tn]

Gussiås i Møre og Romsdal	Anne Holen Helseth: En slekt 
      fra Gussiås og Istad. 360 s. 1997 (Gussiås, Nesset komm. og 
      Istad, Molde komm., Møre og Romsdal). Forfedre og etterk. e. Knut 
      Andersen Gussiås og Gjertrud Anna Andersdtr. Nordhaug. Forfedre 
      og etterk. e. Lars M. Lassessen Berild Istad og Margrete 
      Jakobsdr. Lindhjem. Boken inneholder også mye historie og gamle 
      sagn fra bygdene Kleive, Nesset, Innfjorden, Romsdalen og Lesja. 
      [][sh]

Gyland (Vest-Agder)	 Lars Fredrikson Nuland : Gyland Bygdebok for Gyland. 
      1960.  [*3]

Gyland	Nuland, Lars Fredrikson: Bygdebok for Gyland. 1960. 
       [db]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU