FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Fa*__

Fagernes	Iversen, Ingolf: Fagernes; en minnebok. 1987. 
      [db]

Fana i Hordaland	Johansen, Karl Egil: Fana bygdebok. Bergen 1993. Bd. 
      III - Fanabu og bymann, 1870-1972 [sc]

Fana i Hordaland	Larsen, Jacob T. : Fana bygdebok 4.Gards og ættesoge. 
      1984.  [*3]

Fana i Hordaland	NN: Fana bygdebok. 1980. [db]

Fana i Hordaland	NN: Fanaglimt. Årbok for Fana. Utg. Faktakunnskap. Red. 
      Hans D. Fasmer, Gustav Gundersen. 2000. 96 s. ISSN 1501-9101. Kr 
      90,-.

Farsund	Dannevig, Birger: Farsunds sjøfarts historie. 
      Farsund.1967. []

Farsund	NN: Årbok for Spind historielag. Red. Tove-Renée Åmland Furu. 
      Årg. 3 (2000). 43 s. Henv. Spind historielag v/Tove-Renée 
      Åmland Furu, Espeland, 4550 Farsund. 

Fauske	Berg, Gunnar: Bygdebok for Skjerstad og Fauske. 
      1975. [db]

Fauske	NN: Fauskeboka. Utg. Fauske kommune. Red. Frøydis Einset. Nr. 20 
      (2000). 120 s. ISBN 82- 7416-115-7. Henv. Fauske kommune, 
      kundetorget, 8200 Fauske. 

Feda i Vest-Agder	Årli, Ånen: Feda; gards- og slektshistorie. Feda 
      1980. [sc]

Fedje i Hordaland	Tangen, Oskar: Bygdebok for Fedje. Fedje 1984. 
      [db][sc]

Fet i Akershus	Arnesen, Elbjørg: NN: Bygdehistorie for Fet. Fra de eldste 
      tider til ca. 1800 Bind 1. 1980 [*3] [db]

Fet	NN: Årringen. Utg. Fet historielag. Red. Lena Opseth. 

Fiksdal i Møre og Romsdal	Rekdal, Olav: Fiksdal Sogn. 
      Gards- og slektshistorie. Vestnes 1977. (i serien Gards- og 
      slekthistorie for Vestnes.) [sc] [os]

Fiksdal i Vestnes (Møre og Romsdal)	Rekdal, Olav: Fiksdal Sogn. 
      Gards- og slektshistorie bind.II - Tresfjord. Vestnes 1977. (i 
      serien Gards- og slekthistorie for Vestnes.) [sc][os]

Finnemarken	NN: Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi. 
      1934. [db]

Finnøy i Rogaland	Bjørkvik, Halvard: Finnøy Gard og Ætt I. 1993 [*3]

Finnøy i Rogaland	Bjørkvik, Halvard: Finnøy Gard og Ætt II. 1995 [*3]

Finnøy i Rogaland	Bjørkvik, Halvard: Finnøy Gard og Ætt III. 1997 [*3]

Finnøy i Rogaland	Bjørkvik, Halvard: Finnøy Gard og Ætt IV - rettingar og 
      register. 1998 [*3]

Finsland (Vest-Agder)	Stomnås, Johan: Finsland II. Nærings og 
      Kulturlivet. 1974.  [*3]

Finsland i Vest-Agder	Lauvsland, Kristen et al.: Finsland gards- og 
      ættesoge. 1959. Bd. I - Ætt og Gard. Finsland (Songdalen 
      kommune). [sc][sb]

Finsland i Vest-Agder	Stomnås, Johan: Finsland. Finsland Sogelag. 1974. 
      Bd. II - Nærings og Kulturlivet [sc]

Fister i Rogaland	Brandal, Trygve: Hjelmeland, Gardar og folk. Bd.3 
      1990. Gards og ættesoge om Fister i Rogaland. [*][sb]

Fitjar	NN: Fitjar bygdebok. B.4; Gards- og ættesoge. 1986. 
      Bd. 1-4 [db]

Fjaler i Sogn og Fj.	Bakke, D. O.: Fjaler i gamle dager. Førde (Fjaler 
      Sogelag) 1948. [sc]

Fjaler i Sogn og Fj.	Fagerheim, Ragnvald og Magne: Fjaler Gards- og 
      Ættesoge. Fjaler (Fjaler Sogelag) 1976. Bd. I - Holmedal sokn/Bd. II - Dale sokn/Bd. III - Dale og Guddal Sokn [sc]

Fjaler i Sogn og Fj.	Fagerheim, Ragnvald: Fjaler gjennom 1000 år. Førde 
      (Fjaler Sogelag) 1977. [sc]

Fjelberg, Kvinnherad i Hordaland	Havnelid, Anders: Kvinnherad. 
      Bergen 1988. Bd. III - Gards og ættesoga (Hovudsokna)/Bd. V - 
      Allmennsoga gards- og ættesoga; Eid og Fjelberg sokner. [sc]

Fjell i Hordaland	Gunnstein Akselberg et.al.: Fjell Bygdebok. "det 
      stig av hav ". Bd. I - Natur- og kulturhistoria fram til 1700-
      tallet. 1996 [hf]

Fjell i Hordaland	Trengereid, Nils: Bygdesoga for Fjell. Bergen 1970. 
      [sc]

Fjotland i Vest-Agder	Jerstad, Johan, Tor Veggeland: Fjotland III Gards 
      og ættesoge  [*3]

Fjotland i Vest-Agder	Jerstad, Johan: Fjotland I Sogeebok. 1949. [*3]

Fjotland i Vest-Agder	Jerstad, Johan: Fjotland II Lesebok. 1964. [*3]

Fjotland i Vest-Agder	Jerstad, Johan: Fjotland. Oslo (Fjotlands herad) 
      1949-197-? Bd. I - Sogebok/Bd. II - Gards-og ættesoge [sc]

Fjotland i Vest-Agder	Seland, P.: Fjotland. Kvenåsen krets i Fjotland. 
      Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli 1980.  [*3]

Fjotland i Vest-Agder	Veggeland, Tor: Fjotland: Kultursoge frå Fjotland 
        [*3]

Fjærland, Balestrand i Sogn og Fj.	Laberg, Jon: Balestrand. 
      Balestrand 1985. Bd. I - Ættesoge. Tjugum sokn til ca. 1900, 
      Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til 1985. [sc]

Flatanger i Nord-Trøndelag	Hylland, Julian: 
      Flatangerboka. Flatanger 1962. [sc]

Flatanger	NN: Årbok for Flatanger. Utg. Flatanger historielag. Red. Øyvind 
      Mårvik. Nr. 7 (2000). Henv. Flatanger historielag v/Sivertsen, 
      7770 Flatanger. 

Flekkefjord	NN: Julehilsen fra Flekkefjord. Red. Sverre Ringard. Årg. 
      61 (2000). 52 s. ISSN 0804-6182. Henv. Sverre Ringard, Eventyrvn. 
      16, 1482 Nittedal. 

Flekkerøy i Agder	R.M. Rudolfsen: Flekkerøy i eldre og nyere tid, 
      naturforhold, historie samt slektsregistre med personalhistorie. 
      Flekkerøy Historielag 1991. [br]

Flesberg i Buskerud	Flatin, Tov: Flesberg, frå dei eldste tidir til no. 
      Oslo 1923. Bd. IV [sc]

Flesberg i Buskerud	Vinger, Sigurd: Flesberg-boka. Bustad og ætt. 
      Flesberg 1992. Bd. I-III. [sc]

Flora (Sogn og Fjordane)	Hillersøy, Torbjørn og Trond Strømgren: Bygdebok 
      for Batalden. [*1] 

Flora	Joleik, Albert: Soga om Flora. 1980. Avskrift fra 
      kirkebøkene i Kjinn Prestegjeld . Boka omhandler gardane i Kinn, 
      Bru, Eikefjord og Flora kommuner, frem til 1801. [*][sb]

Fluberg	Schilbred, C.S.: Gårds- og slektshistorie for 
      Fluberg. 1981. 457pp. (UBB, UBO, UBT) [ub]

Flå i Sør-Trøndelag	Byboth, Peder: Flå. Gårds og slektshistorie. Melhus 
      (ved bygdeboknemnda i Flå) 1974. [db][sc]

Flå, Hallingdal i Buskerud	Hegna, Hans: Flaa, Hallingdal. 
      Kria. 1920. [sc]

Flåbygd i Telemark	Opheim, Gunnar: Flåbygd; ætter og folkeliv. Skien 
      (Lunde Sogelag) 1978. [sc]

Flåbygd, Lunde i Telemark	Stranna, Olav og Knut O. 
      Mæland: Lunde Herad med Flaabygd. Kria. 1975. Bd. I - Gardesogur 
      og ættetavlur [sc]

Flåmen, Vågå	NN: Flåmen i Vågå 1938; gjennom gamle fotografi, 
      tekst og tal. 199?. [db]

Folldal i Hedmark	Steitlien, Ivar A.: Bygdebok for Folldal. Elverum 
      1974/1980. Bd. III - Geologi, arkeologi m.m. [db][sc]

Folldal	Alander, Arild: Røstagrenda i Folldal [ra]

Folldal	NN: Gammelt frå Alvdal og Folldal. Historielaget 
      Frederiks Gave 1991, 1992 og 1993 [ra]

Folldal	NN: Matrikler frå Folldal. Historielaget Frederiks 
      Gave 1994 [ra]

Folldal	NN: Skattemanntall frå Folldal. Utg. Historielaget Frederiks 
      Gave. Red. Arild Alander. 2000. 24 s. Henv. Arild Alander, 2580 
      Folldal.

Folldal	Streitlien, Ivar A.: Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. B. 1. 
      Rev. utg. v/Arild Alander. Utg. Folldal kommune. 1974/2000. 691 
      s. ISBN 82-992495-4-6. Henv. Folldal kommune, 2580 Folldal. [db]

Follo i Østfold	Eklund, T. og A. Fjeldstad: Gårder og kirker i Follo. 
      Ski 1978. [on] [**]

Follo	NN: Follominne. Årbok. Utg. Follo historielag. Red. Arne 
      Ellingsberg. Nr. 38 (2000). 158 s. ISSN 0333-337x. ISBN 82-90377-
      23-1. Henv. Follo historielag, Belsjøveien 6, 1440 Drøbak.

Forsand i Rogaland	Engen, Sigleif: Forsandboka. Forsand Kommmune 1985/1989. 4 bind; 1.1, 1.2, 2 og 3. Gards-og ættesoge. (Bd. I, del 
      1: Kålabygda: Berge, Bergsvik, Brekke, Erevik, Meling, Nordland, 
      Lerang, Lysefjorden, Skeivik Ytre, Skeivik Indre, Steidn. 
      Oanesbygd: Habn, Høllesli, Høllesli Heiå, Levik, Oanes, Torsnes. 
      Nordsiden av Lysefjorden: Bratteli, Fyljesdalen, Helmikstølen, 
      Hengjane, Hetleskog, Hetlesk og Moen, Håheller, Kallastein, 
      Kåsen, SaBakken, Songedalen, Songesand, Songesand Bakken, 
      Sønnmork. Del 2: Lyselandet: Auklend, Lyse, Nerabø Store, Nerabø 
      Litle eller Øygarden, Tangen, Sørsiden av Lysefjorden: Eiane 
      Nedre, Eiane Øvre, Eiane-stranda, Flørli, Fossmork-stranda, 
      Giskasedet, Holte, Kallali, Kallali-stranda, Mulen, 
      U-Berge-stranda, Vassbotn, Vika, Vika-stranda, Øygard-stranda). 
      (Bd. II: Forsandbygda: Bekkjadalen, Berge i Forsandbygda, Berge 
      Hagen, Bergekleivå, Bergeliå, BergeRyggen, Bergevik, 
      Bergevikstrand, BergsHolmen, Enighetens gruver, Farmanes, 
      Fjellgardane, Forsand, ForsandBakken, ForsandHagen, 
      Forsandlandet, ForsandMoen, ForsandRyggen, ForsandØyren, 
      GiskaliNeset, Gryde, Grøndal, Gøysa, GøysaRyggen, Gøysavik, Hagen 
      u. Forsand, Hagen u. UnderBerge, Haukali, Hestamoen, Krogstø, 
      Kvednaveien, Kvednavik, Lastabotn, Lunden u. UnderBerge, 
      Myrbakken, Nordkjeldå, Oaland, Osen, Rettedal, Ryggen u. Gøysa, 
      Ryggen u. Forsand, Ryggen u. UnderBerge, UnderBerge, Øygarden, 
      Øyren. Lagmannsætta: Gard Toreson - ættelaget, Tore-ætta på 
      Sør-Talgje, Ramborg Knutsdtr. - kona til Gard Toreson + etterætt 
      etter disse, den hellige Birgitta. Bind 3: Brunnabakka, 
      Byrkjeland, Drivflåt, Eikeland, Espedal Nedre, Espedal Øvre, 
      Helle, Kleppa, Mele, Nygård, Rossavik Nedre, Rossavik Øvre, 
      Skogabakka, Løland.). 1981-1989. [sc][ts]

Fortun, Luster i Sogn og Fj.	Øyane, Lars E.: Gards og 
      ættesoge for Luster kommune. Luster 1984. Bd. I - Fortun sokn/Bd. II - Dale I sokn/Bd. III - Dale II og Nes sokn/Bd. IV - 
      Gaupne Sokn/Bd. V - Jostedal sokn [sc]

Fosen	Grimstad, Atle: I utkanten. Fra levende bygdesamfunn til 
      fraflyttede grender. Kvenvær og Forsnes 1950-2000. Utg. Fosen 
      historielag. Skrifter nr. 6 (2000). 124 s. ISBN 82-90341- 25-3. 
      ISSN 0800-4986. Henv. Fosen historielag, Nidarøy gt. 2 B, 7030 
      Trondheim. 

Fosen	Landskommisjonen 1661: Jordbok for Fosen Futedømme. 
      1973 []

Fosen	NN: Årbok for Fosen. Utg. Fosen historielag. Red. Kolbjørn Aune, 
      Eilert Bjørkvik. Nr. 39 (2000). 183 s. ISSN 0333-0435. ISBN 82-
      90341-26- 1. Henv. Fosen historielag, Nidarøy gate 2 B, 7030 
      Trondheim. 

Fougner, Gausdal	Fougner, Sigurd: Nordre Fougner i Follebu, Østre 
      Gausdal. Nogen slektsoptegnelser. Bergen 1943. [][ra]

Fredrikstad i Østfold	Dehli, Martin: Fredrikstad Bys Historie. Oslo 
      (Fredrikstad kommune) 1960-1973. Bd. I - Kjøpstad og festningsby, 
      1567-1767/Bd. II - Fra festningsby til trelastsentrum 1767-1860 /Bd. III - Sagbrukstiden 1860-1914. Fredrikstad 1960-64. [sc]

Fredrikstad	Fjeld, Karl Ottar, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm: 
      Gårder og slekter i Borge og Torsnes. B. 2: Hei, Thorsø og 
      Humlekjær. Utg. Gyldenstierne forlag. 2000. 426 s. ISBN 82-92159- 
      00-2. Henv. Gyldenstierne forlag v/Svein Åstrøm, 1634 Gml. 
      Fredrikstad. 

Fredrikstad	NN: Fredrikke. Lokalhistorie fra Fredrikstad. Utg. og red. 
      Svein Skahjem. Årg. 3, nr. 1-2 (2000). Henv. Svein Skahjem, 
      Solheimsveien 20, 1609 Fredrikstad. 

Fredrikstad	Poppe, Svenn: Forstadsminner. Bilder fra gamle 
      Fredrikstad. Fredrikstad 1983.

Fredriksten, Halden	Bryhn, Lauritz Guttorm: Fredriksten festning 300 år. 
      1965. [db]

Fredriksværn	Carl W. Schnitler: Frederiksværn. Et norsk 
      militæranlæg fra rokokotiden. 1914. 51s. [*][mw]

Frei i Møre og Romsdal	Hyldbakk, Hans: Gards- og ættesoge for Frei. 
      Orkanger 1971. Bd. I og II [sc]

Frigstad	Aanen Frigstad: Soga om Frigstad. Kr.sand 
      (Randesund) 1944 []

Frogn i Akershus	Myckland, Haakon Falck: Bygdebok for Frogn. Mysen 
      1967. Bd. I - Gårdshistorien. [db][sc]

Frogn	Dørum, Knut: Frogn bygdebokverk. B. 2: Gjenreisning og nye 
      muligheter (ca. 1550- ca. 1825). Utg. Frogn kommune. 1999. 359 s. 
      ISBN 82-993990-2-5. Henv. Frogn kommune, boks 10, 1441 Drøbak. 
      []

Frogn	Holm, Christian Hintze: Frogn bygdebokverk. B. 4: Sommeridyll og 
      krisetider. Drøbak og Frogn 1900-1945. Utg. Frogn kommune. 2000. 
      405 s. ISBN 82-993990-4-1. Henv. Frogn kommune, boks 10, 1441 
      Drøbak. 

Froland i Aust-Agder	Dannevig, Birger: Froland. Froland 1979. Bd. I - 
      Bygd og Samfunn [sc]

Froland i Aust-Agder	Fiane, Egil: Froland III Heim og ætt; gnr. 20-42. 
      Froland Kommune 1990. [br]

Fron	Hovdhaugen, Einar: Garder og slekter i Fron. 
      Nord-Fron. 1974. [db]

Fron	Hovdhaugen, Einar: Garder og slekter i Fron. 
      Sør-Fron. 1974. [db]

Fron	Sveipe, Even og Petter og J. Haraldseid: 
      Fron-slekter. Hundorp 1949. []

Fron	Øvrelid, Ragnar: Historia om Fron. 1987/1991 
      [db]

Fronsbygdin	Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen; 
      Fronsbygdin. 1930. [db]

Frosta i Nord-Trøndelag	Leif Moksnes: Frostaboka. 
      Gards- og slektshistorie. Frosta (Frosta Historielag) 1968-1970. 
      Bd. I og II. [sc]

Frosta	NN: Bygdebok for Frosta. Bd. ?. Dekker gårdene fra gårdsnummer 1-
      16 med blant annet gårdene Aasholmen, Aatlo, Brenne, Buset, 
      Hovdalsgårdene,Kvamman, Feset, Frøstad,Lutdal, Reitan, Staur, 
      Stavset og Storsveet. URL:Frosta.Historielag.censewave.com

Fræna	NN: Gammalt frå Fræna. Utg. Fræna sogelag, Hustad sogelag, Fræna 
      bygdeboknemnd. Red. Niels Juel Drejer. Årg. 20 (2000). 392 s. 
      ISBN 82-90839-14-6. Henv. Fræna kommune, 6440 Elnesvågen.

Fræna	Opstad, Kristian: Bygdeboka. Aukra, Midsund og 
      Sandøy, delvis delar av Fræna og strøk. Frå skulesoga. 1983. 
      [db]

Frøland i Østfold	NN: Heggen og Frøland - fellesbind for bygdene 
      Askim, Eidsberg, og Trøgstad. Mysen 1965-78. Bd. I/Bd. II Del 1 
       [sc][db]

Furnes	NN: Furnes bygdebok. 1941. [db]

Furnes	NN: Minner fra Furnes. Utg. Furnes historielag. Red. Arnfinn 
      Rossvoll, Tordis Skyberg. 2000. 196 s. ISBN 82-90973-02-0. Henv. 
      Tordis Skyberg, Mørkvedvegen 175, 2380 Brumunddal. Kr 120,-. 

Fusa i Hordaland	 Skaathun, O.B.: Fusa. Soga for Fusa - Hålandsdal og 
      Strandvik bind 1. 1961

Fusa i Hordaland	Skaathun, O.B.: Fusa. Soga for Fusa - Hålandsdal og 
      Strandvik bind 2 - Fusa sokn. Bergen 1967 [sc][BOB]

Fusa i Hordaland	Skaathun, O.B.: Fusa. Soga for Fusa - Hålandsdal og 
      Strandvik bind 4 Strandvik del 2. Bergen 1967[sc][BOB]

Fusa i Hordaland	Skaathun, O.B.: Fusa. Soga for Fusa - Hålandsdal og 
      Strandvik bind 3 Hålandsdal Strandvik del 1 Bergen 1967 
      [sc][BOB]

Fusa i Hordaland	Vangsnes, Ella Marie Brekke: Fusasoga. [*1] 

Fyresdal i Telemark	Taraldlien, Bendik: Fyresdal. Oslo 1949. [sc]

Fyresdal	Hansen, Lars Ivar: Markebol og ødegårder. Bosetning 
      og økonomiske forhold i Fyresdal 1300-1660. 1980. []

Fyresdal	NN: "Sjå deg attyvi". Utg. Fyresdal sogelag. Red. Astrid S. 
      Ormtveit. 2000. 136 s. ISBN 82- 91384-05-7. Henv. Fyresdal 
      sogelag v/Astrid S. Ormtveit, 3870 Fyresdal.

Førde	Førsund, Finn Borgen: Førde bygdebok. Gardssoge og 
      soga om folket. 1990/1992. [db]

Førde	NN: Sogeblad frå Førde kommune. Utg. Førde sogenemnd. Red. 
      Rannveig Tveit Kirkebø. Nr. 18 (2000). 80 s. ISSN 0801-101X. 
      Henv. Førde sogenemnd v/Rannveig Tveit Kirkebø, Fossheimbakken 
      2, 6800 Førde. 

Førdefjord i Sogn og Fj.	Knudsen, Svein Åge: Askvoll 
      bygdebok. Askvoll (Askvoll Sogenemnd) 1963-1987. Bd. III - 
      Folket. Slektssoge for Førdefjord-området [sc]

Førdefjord i Sogn og Fj.	Loftheim, Abraham: Askvoll 
      bygdebok. Folket; slektssoge for Førdefjordområdet. 1963. 
      [db]

Fåberg	Lillevold, Eyvind: Fåberg; bygda og banken. 1957. 
      [db]

Fåberg	NN: Fåberg kommune gjennem 100 år, 1837-1937. 1938. 
       [db]

Fåberg	NN: Fåberg og Lillehammer.Utg. Fåberg historielag. Red. Anita 
      Smestad ofl. Nr. 19 (2000). 127 s. ISBN 82-90385-53-6. Henv. 
      Thorsrud a.s., Suttestadvn. 4, 2613 Lillehammer.

Fåberg	NN: Fåberg og Lillehammer; et lokalskrift. 1979. 
      [db]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU