FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ca*__

Christiania	se Oslo

Christianssand	se Kristiansand S.

D__

Dalane	NN: Dalane. Noen historiske data og opplysninger om 
      by og bygd i anledning 100-års jubileet for formannskapsloven. 
      1939. [db]

Dalane	NN: Årbok for Dalane. Kvinners virke. Utg. Dalane folkemuseum. 
      Red. Torbjørn Bøe ofl. Nr. 13 (1998-1999) [utg. 2000]. 208 s. 
      ISBN 82- 92196-00-5. ISSN 0333-3345. Henv. Dalane folkemuseum, 
      boks 338, 4379 Egersund. 

Dale, Fjaler i Sogn og Fj.	Fagerheim, Ragnvald og Magne: 
      Fjaler Gards- og Ættesoge. Fjaler (Fjaler Sogelag) 1976. Bd. I - 
      Holmedal sokn/Bd. II - Dale sokn/Bd. III - Dale og Guddal 
      Sokn [sc]

Dale, Luster i Sogn og Fj.	Øyane, Lars E.: Gards og 
      ættesoge for Luster kommune. Luster 1984. Bd. I - Fortun sokn/Bd. II - Dale I sokn/Bd. III - Dale II og Nes sokn/Bd. IV - 
      Gaupne Sokn/Bd. V - Jostedal sokn [sc]

Dale, Vaksdal i Hordaland	Skre, Brita: Vaksdal bygdebok. 
      Vaksdal 1965-1981. Bd. I - Bruvik sokn- gards- og ættesoge/Bd. 
      II - Dale sokn- gards- og ættesoge/Bd. III - Stamnes sokn- 
      gards-og ættesoge [db][sc]

Dalsfjord	NN: Dalsfjord. 1965. [db]

Dalsfjord, Volda	Årviknes, Per: Volda-soga. Volda 1970-1973. Bd. 
      I-III - Gardar og slekter [sc]

Degernes i Østfold	Larsen, L.O.: Rakkestad og Degernes herreder 
      1837-1937; et festskrift i anledning hundreårsjubileet for 
      formannskapsloven og det kommunale selvstyre. Rakkestad 1937. 
      [sc]

Div_	Paulsen, Ivar Bjarne: Bibliografi over gårds- og ættesogene i Norge 
      Ivar Bjarne Paulsen. - 4. utg. Stavanger, Statsarkivet 1999. 
      172pp.

Dovre (Oppland)	NN: Bygdebok for Dovre, gards-og slektshistorie, 
      Utredning for Dovre kommune, 18. august 1998. Av Arnfinn Kjelland. 
       [*1] 

Dovre	Dovre kommune: Dovre kommune gjennom hundreåret 
      1837-1937. 1949. [db]

Dovre	NN: Dovrebygde. Utg. Dovre historielag. Red. Alf Eriksen. 2000. 
      80 s. Henv. Dovre historielag v/ Alf Eriksen, 2662 Dovre. 

Dovre	NN: Gåmålt frå Dovre. 1984. [db]

Dovrefjell	Langenes, Alf: Dovrefjell; historie, natur, dyreliv. 
      1988. [db]

Dovrefjell	Sletbak, Nils: Fjellstuene på Dovrefjell. 1977. 
      [db]

Drammen	NN: Historielagsnytt. Utg. Skoger historielag. Red. Normann 
      Solberg ofl. Årg. 19, nr. 1-2 (2000). Henv. Skoger historielag, 
      boks 9112 Konnerud, 3006 Drammen. 

Drangedal (Telemark)	Holte, Bjørn Edvin: Slektregister for Drangedal 
      (Telemark). Bd. 1-4. Omhandler alle ekteskap fra 1697 og med bind 4 
      foreløpig fram til 1940. 

Drangedal i Telemark	Sannes, Olav: Drangedal med Tørdal; ei bygdesoga. 
      Skien 1924/1974/1988 [sc]

Drangedal	NN: Det var ein gong. Minner frå Drangedal. Utg. Drangedal 
      historielag. Red. Olaf Vogsland. Nr. 23 (2000). 144 s. ISSN 0803-
      0901. Henv. Olaf Vogsland, Siljeveien 10, 3750 Drangedal. 

Drøbak	Det gamle Drøbak. 1953. 4to. Rikt ill. []

Dybvåg (Aust-Agder)	NN: Dybvåg Gards og Slekthistorie I, II og III  
      [*3]

Dyrøy i Troms	Eriksen, Hans Kristian: Bygdebok for Dyrøy, Sørreisa 
      og Tranøy. Fra veidemann til fiskarbonde; kildesamling. 1977. 
      [db]

Dyrøy	Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for 
      Dyrøy. 3 Bd. 1990 [][BOB][UBB]

Dønna i Nordland	Coldevin, Axel: Dønna Bygdehistorie. Dønna 1980. 
      [sc]

Dåvøy	Dåvøy, Kjell Terje: Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy. 
      2000. Henv. Kjell Terje Dåvøy, Riplegården 73, 5161 Laksevåg.

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU