FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ba*__

Bakkene	Ingolf Kittilsen: Hans Abraham Hansen Bakkene og 
      hans efterslekt. 1940. []

Balestrand i Sogn og Fj.	Laberg, Jon: Balestrand. 
      Balestrand 1985. Bd. I - Ættesoge. Tjugum sokn til ca. 1900, 
      Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til 1985. [sc]

Balestrand i Sogn og Fj.	NN: Balestrand - bygd og 
      ætter. 1934. [db]

Balestrand i Sogn og Fj.	Urtegaard, Gunnar: Balestrand. 
      Balestrand 1991. Bd. II - Gards og ættesoga. Gard Nr. 1-34 
      [sc]

Ballangen	NN: Årbok for Ballangen. Utg. Ballangen historielag. Red. Ivar 
      Skoglund. Årg. 2 (2000). 84 s. ISBN 82-995358-0-8. Henv. 
      Ballangen kommune, boks 44, 8546 Ballangen. 

Ballstad	NN: Ballstadværingen. Red. Terje Karlsen. Nr. 12 (2000). 17 s. 
      Henv. Vestvågøy bokhandel, 8370 Leknes. 

Balsfjord i Troms	Magelssen, Nils Stockfleth: Balsfjords bygdebok - 
      optegnelser fra ældre og nyeste tid. 1925. [db][sb]

Balsfjord	NN: Årbok for Malangen og Balsfjord. Utg. Balsfjord historielag. 
      Red. Anne Bjørkli. Nr. 20 (2000). 90 s. Henv. Balsfjord 
      historielag, 9050 Storsteinnes. 

Balsfjorden og Malangen (Troms)	Hauglid, Anders Ole: Balsfjorden og 
      Malangens historie fram til 1830-åra. 1981.  [*3]

Bamble i Telemark	Folkestad, G.K.: Bamble herred. Et utdrag av 
      herredets historie og geografi. Skien 1930. [on]

Bamble i Telemark	NN: Bamble gjennom tidene - årsskrift for Bamble 
      historielag. 1980. [db]

Bamble i Telemark	Schilbred, C.S.: Bygdebok for Bamble. Oslo (Bamble 
      kommune) 1968. Bd. I - Gårdenes historie til omkring 1814 
      [db][sc]

Bamble i Telemark	Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble. Oslo (Bamble 
      kommune) 1968. Bd. II - Gårdenes historie fra 1814 til 1950 
      [sc]

Bamble	NN: Bamble gjennom tidene. Utg. Bamble historielag. Red. Kjell 
      Woje ofl. 2000. Henv. Bamble historielag v/Kjell Woje, Ringvn. 
      25, 3965 Herre. 

Bardu i Troms	Eggen, Eystein: Bardu bygdebok. Bardu 1950-1960. Bd. 
      I og II. 1990 [db][sc]

Beiarn i Nordland	Hansen, M.B.: Slektsbok for Beiarn. Bodø 1979. 
      [sc]

Beiarn	NN: Årbok for Beiarn. Utg. Beiarn historielag. Nr. 20 (2000). 
      ISSN 0333-3175. Henv. Beiarn historielag, 8110 Moldjord. 

Beitstad i Nord-Trøndelag	Henrik Bartnes: Beitstadboka 
      bind I. 1977/Haakon Kvam; bind II 1985/Haakon Kvam; bd. III 
      1994. [ss]

Beitstaden	NN: Årsskrift. Namdalseid - Malm - Beistad. Utg. Beitstaden 
      historielag. Red. Karl Melhus. Nr. 21 (2000). 104 s. ISBN 82-
      92204-01-6. ISSN 0809-1935. Henv. Beistaden historielag, 7724 
      Steinkjer.

Berg i Troms	Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok. Tromsø (Berg 
      og Torsken kommunar) 1959-1981. Bd. I - Gardshistoria/Bd. II - 
      Bygdehistoria. [db][ubb][sc]

Bergen i Hordaland	 Knut Helle: Bergen bys historie bind 1. 1981/1982  
      [*3]

Bergen	Knut Helle et.al.: Bergen bys historie. 1995 2. 
      oppl. Bd. 1: Bergens historie fra grunnleggelsen til 1536. Bd. 2_ 
      1536-1800. Bd. 3: 1800-1920. Bd. 4: 1920-1972_ [*][sb]

Bergen	Ludvig Holberg: Den berømmelige norske handels-stad 
      Bergens beskrivelse. Kbh. 1757. 311s. [*][mw]

Bergen	Nielsen, Yngvar: Bergen fra de ældste Tider indtil 
      Nutiden. 1877. [ub]

Bergen	NN: Fanaglimt. Årbok for Fana. Utg. Faktakunnskap. Red. Hans D. 
      Fasmer, Gustav Gundersen. 2000. 96 s. ISSN 1501-9101. 

Bergen	NN: Gamle Bergen. Årbok. Utg. Gamle Bergen museum. Red. Tryggve 
      Fett ofl. 2000. 112 s. ISSN 0431-0047. ISBN 82-90780-18-4. Henv. 
      Gamle Bergen museum, Elsero, 5035 Bergen-Sandviken.

Bergen	NN: Skrifter. Utg. Bergen historiske forening. Red. Jo Gjerstad, 
      Egil Ertresvaag. Nr. 95 (2000). 172 s. ISBN 82-90846-08-8. Henv. 
      Bergens historiske forening, Universitetsbiblioteket i Bergen, 
      5020 Bergen. 

Bergsdalen, Voss	NN: Bergsdalen I. II. 1978 og 1983 [nh]

Bergsjø i Høland	Garder, Johan: Bergsjø i Høland. Litt gårds- og 
      slektshistorie. [db]

Berrefjord	Trelsgård, Jan Helge: Bygdebok for Åna-Sira og 
      Berrefjord. 1995. [db]

Bindal (Nordland)	Håvard Sylten: Bindal bygdebok Gårds- og 
      slektshistorie. 
      (omtale og bestillingsskjema) [*1] 

Bindal	NN: Bindal Bygdebok, Bind I, Gård og slekt. Se http://home.sol.no/~kjellask/bygdebok.

Bindal	NN: Bindal bygdebok, gård og slekt. Se www.bindal.kommune.no/bygdebok

Biri (Gjøvik)	NN: Birid-blad. Tidsskrift for lokalhistorie. Utg. Gjøvik 
      historielag avd. "Biri-Treff". Red. Bjørn Herberg. Nr. 21 (2000). 
      ISSN 0803-7264. Henv. Bjørn Herberg, Biristrandvn. 872, 2837 
      Biristrand. 

Biri	NN: Biri og Snertingdal herreder i Opland fylke. 
      1937. [db]

Biri	NN: Biri og Snertingdal; en bygdebok. Kirkenes, 
      prestenes og en del av skolens historie. 1933. [db]

Biri	NN: Biri-Snertingdal bygdebok. 1951. [db]

Birkenes (Aust-Agder)	 Johan Tveite: Birkenes I Gard og Grend. 1969 
      [*3]

Birkenes (Aust-Agder)	 Johan Tveite: Birkenes II Ætt og odel. 1969  
      [*3]

Birkenes (Aust-Agder)	 Johan Tveite: Birkenes III Arv og Vekst. 
      Kulturbind. Birkenes Bygdeboknemnd 1969. [ra][sc][*3]

Birkenes	NN: Birkenes historielag. Årsskrift. Red. Ole Aasen ofl. Nr. 19 
      (2000). 79 s. ISSN 0800-3033. Lokale forhandlarar. 

Bjarkøy i Troms	Jenssen, Jens L.: Bjarkøy bygdebok. Inntil 1850 
      årene. 1947. [db]

Bjarkøy i Troms	Jenssen, Jens L.: Bjarkøy bygdebok; 
      personal-historie. Harstad 1948. Opptrykk 1980. 
      [sc][bl][UBB][BOB]

Bjelland (Vest-Agder)	Breilid, Magnus: Bjelland 1 Gards- og ættesoge. 
      Bygdesogenemda i Bjelland 1965. [ks] [*4]

Bjelland i Vest-Agder	Breilid, Magnus: Kultursoga for Bjelland og 
      Grindheim. Mandal (Bygdesogenemndene i Bjelland og Grindheim) 
      1974. [sc]

Bjerkreim i Rogaland	Arneson, Søren, avskrift: Bjerkreim: Kyrkjebok for 
      Bjerkreim 1713-1834  MCMXXXIX [*3]

Bjerkreim i Rogaland	Fuglestad, Georg: Bjerkreim: Av soga om Vikeså - 
      Fuglestad Ætta . 1960 

Bjerkreim i Rogaland	Risa, Lisabet: Bjerkreimboka I/II/III. 
      1997..2000. (B. 3: Folket og eigedomane gjennom dei siste fem 
      hundre år.) Utg. Bjerkreim kommune og SpareBank 1 SR-Bank. 2000. 
      ISBN 82-992003-5-0. Henv. Bjerkreim kommune, boks 70, 4389 
      Vikeså. 

Bjerkreim	Austrumdal, Sem: Skipreida, herad og kyrkjesokn. 
      Bjerkreim komm. 1932 (fotogr. opptr. 1986) []

Bjoa, Ølen i Hordaland	Tvedt, Toralf: Bygdebok for Ølen. Gardar og ætter på 
      Bjoa. Ølen 1986. Bd. III. [db][sc]

Bjølset, Elverum	NN: Elverum bygdebok. Bjølset og Hagen. 1983. 
      [db]

Bjørke, Nannestad	Kirkeby, Birger: Nannestad bygdebok. Gardshistorie 
      for Bjørke sokn. 1962. [db]

Bjørkedalen, Volda	NN: Tre ættebøker frå Bjørkedalen; Jakobsboka, 
      Moritsboka og Larsboka. Volda Bygdeboknemnd 1983. []

Bjørnstad Store, Toten	Rustad, Nils: Gården Bjørnstad Store i Østre Toten 
      og slekten derfra. 1943. [db]

Bjørnør i Sør-Trøndelag	NN: Bygdebokserie for Bjørnør 
      prestegjeld helt nord på Fosen-halvøya (Sør-Trøndelag). 19xx 
      [eb]

Bjørnør	NN: Årbok for Bjørnør. Utg. Bjørnør historielag. Red. Per A. 
      Rødøy. 2000. 109 s. ISSN 0801- 2474. Henv. Bjørnør historielag v /Marit A. Næss, 7740 Steinsdalen. 

Blaker	Hoff, Ingeborg: Aurskog og Blaker. 1968. [db]

Blaker	Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker. 1961/1963/1968 [db]

Bodin i Nordland	Gudbrandson, Terje: Bodin bygdebok. Bodø 1978. Bd. 
      II Del 1 - Gårds og Slektshistorie for Væran [db][sc]

Bodin i Nordland	Moe, Knut: Bodin bygdebok. Bodø 1961. Bd. I del 1 og 
      2 [sc]

Bolkesjå	Kvaale,Ketil: Bolkesjå 1881-1951. Porsgrunn. 1954. 
      []

Bolsøy i Møre og Romsdal	NN: Bolsøyboka. En Natur- og 
      samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 
      Molde 1939-1963. Bd. I - Bolsøybygdas Natur og Eldre Historie/Bd. II - Oversikt over Bolsøy herreds garder og deres historie/Bd. III, Del 1 og 2 [sc]

Borge i Nordland	Magne Krogtoft (red.): Borge og Valberg bygdebok. 
      Naturen. Den eldste bosettinga. Bygdehistorien framover til 1870. 
      Trekk fra folkelivet.. 1982. [db]

Borge i Nordland	NN: Borge og Valberg bygdebok. Bygdehistorien fra 
      1870 til 1960-årene. 1982. [db]

Borge i Nordland	NN: Bygdebøker for Borge og Valberg på Vestvågøy. Bd. 
      1-6. ca.2000. Ved Walter Tjønndal, tlf. 76 08 68 48.

Borge i Vestfold	Arne Bugge Amundsen: Borge 1500-1800 (2 bd.). Borge 
      Kommune. 1992. [][RA]

Borgund i Møre og Romsdal	NN: Borgund og Giske 
      (Bygdesoga fram til år 1500). 1957. [db] 

Borgund i Møre og Romsdal	NN: Borgund og Giske. Bergen 
      1957-1973. Bd. I/Bd. II - Gardssoge 1-51/Bd. III - Gardssoge- 
      Sula, Godøya, Giske, og Valderøya/Bd. IV - Gardssoge- Norddelen 
      og Byområdet [sc]

Borre i Vestfold	Lillevold, Eyvind: Borre bygdebok. Horten (Borre 
      kommune) 1954. [db][sc]

Borre	NN: Borreminne. Årsskrift. Lokalhistorie fra Borre og Horten. 
      Utg. Borre historielag. Red. Knut G. Bjerva. Årg. 16 (2000). 80 
      s. ISSN 0803-3161. Henv. Borre historielag, boks 293, 3192 
      Horten. 

Botne i Vestfold	NN: Botne bygdebok. 1953. [db]

Botne i Vestfold	NN: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle 
      inntil ca. 154. 1960 [ub]

Bragernes	Bodil Chr. Erichsen: Tingbok Bragernes 1685. 
      [lf]

Brandval	Gunnar Mandt: Brandval Boka II. Gardshistorie. 
      Kongsvinger Kommune 1968 [br]

Bratsberg	Bartholomeus Herman Løvenskiold: Beskrivelse over 
      Bratsberg Amt. 1784. [gs]

Brekke	Engesæter, Ludvig: Brekke herred; ei bygdebok. 1944. 
       [db]

Brekken, Røros i Sør-Trøndelag	NN: Rørosboka. Røros bergstad, 
      Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. Trondheim 
      (Rørosbokkomiteen) 1942. Bd. I og II/Bd. III - Røros landsogn - 
      Brekken-; Gards- og slektshistorie/Bd. IV og V [sc]

Bremanger i Sogn og Fj.	Joleik, Albert Abramson: 
      Bremanger bygdebok. Bergen (Bremanger Sogenemnd) 1969. Bd. I - 
      Soga fram til 1801 [db][sc]

Brevik	C.S. Schilbred: Brevik gjennem tidene. Bd. I-II. 
      Brevik 1974 [gs]

Brevik	Nicolay W. Coch: Fra Brevik i gamle dager. 1929. 
      [gs]

Bruflat, Etnedal i Oppland	Hvattum, Harald: Gard og bygd 
      i Etnedal. Bd. A - Bygdehistorie, bustader og slekter i 
      Nord-Etnedal/Bd. B - Bustader og slekter i Nørre delen av 
      Bruflat sokn. 1990 / Bd. C - Bustader og Slekter i Sørre Delen av 
      Bruflat Sokn; Etnedalssongar; Etnedalsbibliografi; Register for 
      band A-C. Etnedal (Valdres bygdeboks Forlag) 1989-1990. [db]

Brunlanes (Vestfold)	Wasberg, G. C.: Brunlanes bygdebok II 
      gårdshistorien. 1979 2. utgave av boka til L. B. [db][sc] [*3]

Brunlanes (Vestfold)	Wasberg, Gunnar Christie: Brunlanes bygdebok I 
      bygdehistorie. 1970 [db][sc] [*3]

Brunlanes(Vestfold)	Berg, Lorens: Brunlanes; en bygdebok. Kria. 1911. 
      [db][sc]

Bruvik, Vaksdal i Hordaland	Skre, Brita: Vaksdal bygdebok. 
      Vaksdal 1965-1981. Bd. I - Bruvik sokn- gards- og ættesoge/Bd. 
      II - Dale sokn- gards- og ættesoge/Bd. III - Stamnes sokn- 
      gards-og ættesoge [sc]

Brydalen	Eggen, Eystein: Tylldalen - Brydalen bygdebok. 1957. 
       [db]

Brønnøy	NN: Blad av Brønnøy historie. Utg. Brønnøy historielag. Red. Ole 
      Krokvik. Årg. 12 (2000). 64 s. ISSN 0802-6114. Henv. Brønnøy 
      historielag, boks 146, 8901 Brønnøysund.

Brøttum i Ringsaker	Niels Moen: Slekter og gårder i Brøttum sogn. 
      Brøttum Historielag, Hamar 1965. []

Brøttum i Ringsaker	NN: Ringsakerboka; bygdebok for Brøttum - Ringsaker 
      - Veldre. 1991. [db]

Budalen i Sør-Trøndelag	Sømark, Johannes: Gard og 
      grendeliv i Budalen. Gard og grend. Trondheim 1971. [sc]

Buksnes	Berg, Ola: Buksnes bygdebok. 1949. [db]

Buset	Buset, Johannes: Gards- og ættesoge .. . 1964 
      [db]

Buskerud	NN: Buskerud og Telemark; i manns minne; daglegliv 
      ved hundreårsskiftet ; frå Nasjonalforeningens landskonkurranse 
      for eldre. 1971. [db]

Buskerud, Øvre	 Marianne Gjerdbakken Kultom: På Slektstier i 
      Buskerud 1500-1996. Gulsvik, Breie, Børtnes, Båsum, Endrerud, 
      Enger, Fyran, Gunhildsgard, Hus, Kopseng, La, Megarden, Myro, 
      Oppegarden, Pors, Ringnes, Rud, Råen, Skinnes, Sole, Strand, 
      Strømsodd, Sundre, Tollefsrud, Torstenrud, Uggen, Ørpen, Åsen, 
      Aure, Berg, Bjella, Busnes, Eikje, Frøvold, Garnås, Green, 
      Frøysåk, Hassel, Haukestad, Hilde, Hove, Hvite, Kirkeberg, 
      Kolsrud, Kravik, Leksvold, Lesteberg, Meldalsgarden, Munn, Noss, 
      Nøstegarden, Olasgarden, Olberg, Oppegarden, Oppheim, Ramstad, 
      Redalen, Sata, Skavlem, Slevika, Stave, Trommald, Trondsgarden, 
      We/Ve, Veme, Voll, Ørgenviken, Ørpen. 1996. [*][sb]

Buvik i Sør-Trøndelag	Snøfugl, Jon O.: Buvikboka. Gards- og ættehistorie. 
      Melhus (Skaun kommune) 1977-1980. Bd. I og II [sc]

Bygdøy	NN: Bygdøy; drømmen om Arkadia. 1994. [db]

Bygland i Aust-Agder	Bolling, Reidar: Gards- og ættesoge for Bygland. 
      Kristiansand 1952. [sc]

Bygland	Fjermedal, A. og T Bø m.fl.: Byglands Soge. 1935. 
      []

Byneset	Fugelsøy, Maurits: Byneset. 1963. [db]

Byåsen (Trondh.)	NN: Byåsminner. Årbok for Byåsen historielag. Red. 
      Fridtjof Simonsen. Nr. 9 (2000). 48 s. ISBN 82- 99413745. Henv. 
      Byåsen historielag, boks 3449 Havstein, 7002 Trondheim.

Bærum i Akershus	Mohus, Arne: Husmannsplasser i Bærum. Bekkestua 
      1988. [sc]

Bærum	Liv Marthinsen, Haralde Winge: Asker og Bærum til 
      1840. (Bd.1 av Askers og Bærums Historie I-III). Univ.forlaget 
      1983. []

Bærum	NN: Bærum. En bygds historie. Bind I-II. 1920-1924. 
      Ill. [db]

Bø (Telemark)	Nordbø, Gregar: Bø-soga, Gards- og ættesoga bind 1 og 2. 
      1982-1983 [*3]

Bø i Nordland	Straume, Rolf: Bø bygdebok. 1962	. 
      [*][sb]

Bø i Rennesøy	Smith, Liv Bø: "Folk i treskor". 93 s. 1994. (Liv 
      Bø Smith gjev oss i denne boka minna sine frå barndom og oppvekst 
      på garden Bø i Rennesøy.) [rh]

Bø i Telemark	Henneseid, Stian: Bø-Soga II. Telemark. Bø 1964. Bd. 
      I-IV - Gards og Ættesoga [sc]

Bø i Telemark	Lunde, Gunnar: Bø-Soga I. Telemark. Skien (Bø 
      kommune) 1972. Bd. I - Kultursoga [sc]

Bø i Vesterålen	Straume, Rolv: Bø bygdebok. 3 bind. 1962. (This is a 
      combined general and 'farm & family' history in 3 vols, by Rolv 
      Straume, now being updated. The genealogy part (1610 to 1996) is 
      planned published in 1998.) [db]

Bø	NN: Bøfjerding 2000. Utg. Bø bygdelag. Red. Anna Bøe ofl. Nr. 19 
      (2000). 128 s. ISBN 82- 993691-6-9. Henv. Bø bygdelag v/Astrid 
      Ramberg, 8475 Straumsjøen. 

Bøler i Oslo	Ekanger, Kai ofl.: Bøler er stedet. Utg. Bydel Bøler. 2000. 
      176 s. ISBN 82-995666-0-6. Henv. Bydel Bøler, boks 104, 0620 
      Oslo. 

Bømlo i Hordaland	Hovland, Kari Shetelig: Bømlo bygdebok. Bømlo 1973. 
      Bd. III - Gards - og ættesoge for Bømlo sokn [db][sc]

Bømlo i Hordaland	Steinstø, Simon: Bømlo bygdebok I og II, Gards - og 
      ættesoge for Bremnes sokn. 1973. 

Bømlo i Hordaland	Steinstø, Simon: Bømlo bygdebok IV, Gards - og ættesoge 
      for Moster sokn. 1973. 

Bønsgarden, Tydal	Hilmo, Bernt: Slektene frå Østbyhaugen, Møsødal og 
      Bønsgarden, Tydal. Levanger 1968. [][ra]

Børsa, Skaun	Rød, Per O.: Børsaboka. Bind 1 og 2. Gards- of 
      ættehistorie. Skaun kommune 1987 [eo]

Baastad	Baastad, August: Et hundred-aars-minde hvori nærmest 
      Trøgstad og Baastad er indbefattet. + Opptegnelser av den 80-
      årige August Baastad. 1914. Faksimileutg. 1964. Ill. [*][lf]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU