FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ab*__

Agder	NN: Agder historielag. Årsskrift. Red. Rune Holbek ofl. Nr. 76 
      (2000). 225 s. ISSN 0801-4388. ISBN 82-90575-26-2. Henv. Agder 
      historielag, boks 136, 4601 Kristiansand. 

Agder	NN: Skandinavisk slektshistorie. Agder 1995 [db]

Aker i Akershus	Bull, Edward: Akers historie. []

Aker i Akershus	Butenschøn, August A.: Aker Skøienboken bind 1 - Oslo 
      1984 / bind 2 Oslo 1978 

Akershus	Bull, Edv.: Akershus. 1923. []

Akershus	Gjærum, John: Akershus fylkes veghistorie; en 
      oversikt over vegvesenets utvikling i fylket fra begynnelsen av 
      middelalderen fram til 1948.. 1954. [db]

Akershus	Kaldager, Chr. R.: Akershus festning - mennesker og 
      begivenheter gjennom 700 år. 1993. 113s. [*][mw]

Akershus	Mamen, H.Chr. (red.): Bygd og By i Norge. 1981. Ill. 
       []

Akershus	NN: Akershus Slotts Venner. Årsskrift. Red. Stephan Tschudi-
      Madsen. 2000. 28 s. Henv. Akershus Slotts Venner, boks 59 
      Nordstrand, 1112 Oslo. 

Akershus	NN: Norske Gardsbruk. Akershus fylke. 1941. []

Akershus	Sinding-Larsen, Holger: Akershus. Bidrag til 
      Akershus slots bygningshistorie i de første 350 aar.I-II.1924-
      1925. []

Alenfit	Hjelmtveit, Nils: Bygdebok for Alenfit. Gards- og 
      personhistorie for Seim sokn, frå omkring 1814-1970. 1968. 
      [db]

Alenfit	Hjelmtveit, Nils: Bygdebok for Alenfit. Gards- og 
      personhistorie fram til kring 1814. 1968. [db]

Alstahaug i Nordland	Lillegaard, Per og Leif B.: Alstahaugboka. Alstahaug 
      1979. Bd. I - Fedrene. [sc]

Alta	NN: Altaboka. Utg. Alta historielag. Red. Ottar Grimstad ofl. 2000. 
      175 s. ISBN 82-90579- 18-7. Henv. Alta historielag v/Harald 
      Rasmussen, Leirbakkvn. 22, 9515 Alta. 

Alvdal i Hedmark	Steimoeggen, Einar: Alvdal, ei bygdebok. 1973. Bd. I 
      - Bygda gjennom tidene Bd. II Del 1 og 2 - Garden og ætta. 1956. 
      [sc]

Andebu i Vestfold	Berg, Lorenz: Andebu. En Vestfold-bygds historie i 
      1600-aarene. 1905. []

Andebu i Vestfold	Gallis, Arne: Andebu bygdebok. Andebu 1975. Bd. I - 
      Kulturbind [sc][db]

Andøy	Guttormsen, Helge: Andøy bygdebok bind 1 (fra de 
      eldste tider til 1800 e. Kr. f.). 1994 [db][jb]

Andøy	NN: And-ungen. Utg. Andøyposten. Red. Jørn Aune. Årg. 20 (2000). 
      40 s. Henv. Andøyposten, boks 143, 8443 Andenes. 

Aremark i Østfold	Hannås, Olav: Aremark og Øymark. Herredsstyrer 
      gjennem 100 år. Halden 1937. [sc]

Arendal i Aust-Agder	NN: Arendal. Fra Fortid til Nutid. Kria. 1923. 
      [sc]

Arendal	Arnold, Rikard: Et lidet tillæg til Arendals 
      historie. 1925. [db]

Arendal	Dannevig, Birger: Arendal gjennom skiftende tider 
      1528-1723-1923. Arendal 1973 [db]

Arendal	Dannevig, Birger: Arendal; noen trekk fra byen og 
      omegnen. 1950. [db]

Arendal	Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Arendals geistlighed; 
      dens genealogi og personalhistorie. 1897. [db]

Arendal	Foss, Frithjof: Arendals byes historie; udarbeidet 
      med bidrag af offentlige midler efter opbevarede protokoller, 
      aktstykker og optegnelser. 1893. [db]

Arendal	Frøstrup, Johan Christian: Det var en gang; Arendal 
      i tekst og bilder. 1996. [db]

Arendal	Kallevig, Elisabeth: Sjøfarten i Arendal 1815-1850. 
      1939. [db]

Arendal	NN: Sånn var det. Årbok. Utg. Arendal historielag. Red. Ellinor 
      Lundberg. Årg. 6 (2000). 111 s. ISBN 82-91627-06-1. Henv. Arendal 
      historielag, boks 341, 4803 Arendal. 

Asker	Liv Marthinsen, Haralde Winge: Asker og Bærum til 
      1840. (Bd.1 av Askers og Bærums Historie I-III). Univ.forlaget 
      1983. []

Asker	NN: Skrift. Utg. Asker og Bærum historielag. Red. Arnstein 
      Kirste. Nr. 40 (2000). ISSN 0571- 3242. Henv. Asker og Bærum 
      historielag, Hanevoldvn. 22, 1384 Asker. 

Askim i Østfold	NN: Heggen og Frøland - fellesbind for bygdene 
      Askim, Eidsberg, og Trøgstad. Mysen 1965. Bd. I/Bd. II Del 1 
      [db][sc]

Askvoll i Sogn og Fj.	Knudsen, Svein Åge, Loftheim, Abraham: Askvoll 
      bygdebok. Askvoll (Askvoll Sogenemnd) 1963-1987. Bd. III - 
      Folket. Slektssoge for Førdefjord-området [db][sc]

Askvoll i Sogn og Fj.	Loftheim, Abraham et.al.: Askvoll bygdebok. Askvoll 
      (Askvoll Sogenemnd) 1963-1987. Bd. I - Kristendomens innføring År 
      996. Kyrkjehusi, gravplassane, prestekallet, prestane og anna 
      personnel m.m. 1306-1963./Bd. IIA - Folket. Ættarbok frå det 
      16. Århundrad til 1969/Bd. IIB - Folket; Ættarbok frå det 16. 
      århundrad til 1969. Bd. III - Folket. Slektssoge for 
      Førdefjord-området. [db][sc]

Astafjord i Troms	Astafjord bygdebok. (Astafjord, Bardu, Gratangen, 
      Ibestad, Lavangen, Salangen, Skånland). 1992. [BOB] [db][bl]

Astafjord	Eriksen, Hilmar: Det gamle Astafjord og Ibestad. 
      []

Astafjord	Krokmyrdal, Trygve: Gamle slekter i Astafjord. []

Astafjord	NN: Hansen, Lars Ivar: Astafjord bygdebok. B.1: Fra eldre 
      jernalder til ca. 1570. Utg. Lavangen kommune. 2000. 376 s. ISBN 
      82-995411-1-5. Henv. Lavangen kommune, boks B, 9465 Tennevoll.

Astøingan	NN: Astøingan. Årbok. Gratangen - Ibestad - Skånland. Red. Henry 
      Høgmo. Årg. 2 (2000). 55 s. ISBN 82-92179-01-1. ISSN 1502-1653. 
      Henv.	NN: Årboka Astøingan, 9470 Gratangen. 

Audnedal	NN: Kirkebok for Konsmo. Fødte 1726-1935. Utg. Gunnar Espeland. 
      2000. 430 s. Henv. Gunnar Espeland, Bokfinkvegen 15, 4626 
      Kristiansand. 

Aukra i Møre og Romsdal	Aukra Sogenemnd: Aukra Gjennom 
      Tidene. Lokalhistorisk Skrift. Aukra 1980. [sc]

Aukra i Møre og Romsdal	Julnes, Johan: Bygdebok for 
      Aukra. Gard og slekt. Aukra 1987. [db][sc]

Aukra i Møre og Romsdal	Opstad, Kristian: Bygdeboka. 
      Aukra, Midsund og Sandøy, delvis delar av Fræna og strøk. Frå 
      skulesoga. 1983-84. [db]

Aurdal	Haganæs, Jul: Nu god nat, min ven!; på Hamsuns 
      gjengrodde stier i Aurdal. 1982. [db]

Aurdal	NN: Søre Aurdal og Etnedalen; noko tilfang til ei 
      bygdesoga um Valdres. 1914. [db]

Aure i Møre og Romsdal	A. Todal: Gardtales i Stemshaug. 1964. [lh]

Aure i Møre og Romsdal	Anders Todal: Gardtales i Aure, bd. I-II [][tt]

Aure	NN: Orten, Per Eilert: "Den nye dagen gryr". Bygdabok for Aure 1800-
      1900. Allmenn historie. Utg. Aure kommune. 2000. 800 s. Henv. 
      Aure kommune, boks 136, 6689 Aure. 

Aure	NN: Tu Aurgjelda. Utg. Aure historielag. Red. Asbjørn Barlaup, Anders 
      S. Todal. 2000. 64 s. Henv. Aure historielag v/Konrad Husby, 
      6690 Aure. 

Aurland i Sogn og Fj.	Ohnstad, Anders og Anna Gjerløw: Ættebok for Aurland 
      fram til om lag 1900. Bergen (Aurland Sogelag) 1964. Bd. II 
      [sc]

Aurland i Sogn og Fj.	Ohnstad, Anders: Aurland bygdebok. Ættebok fram til 
      om lag 1900. 1962. [db]

Aurland i Sogn og Fj.	Ohnstad, Anders: Aurland bygdebok; fra 1835-1985. 
      Aurland Sogelag 1990. Bd. III [db][sc]

Aurland i Sogn og Fj.	Ohnstad, Anders: Gardssoga for Aurland. Aurland 
      1988. Bd. I - Vassbygdi og fjellgardane./Bd. II - Ein del av 
      Vangen sokn. Frå Skjerdal til og med Tero. [sc]

Aurskog i Akershus	Hoff, Ingeborg: Aurskog og Blaker. 1968. [db]

Aurskog i Akershus	Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker. 1961-1968. - 3 
      b. [BOB] [db][bl]

Aurskog og Blaker	Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker. Gards, slekt og 
      kulturhistorie. Bind 1-3. Opptrykk. Oslo 1987. 

Aust-Agder	NN: Aust-Agder-Arv. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-
      Agder-Arkivet. Utg. Aust-Agder-Museet. Red. Anne Tone Aanby, 
      Kjell-Olav Masdalen. 2000. 146 s. ISSN 0572-4368. Henv. Aust-
      Agder-Arkivet, Parkveien 16, 4800 Arendal. 

Austevoll, Møkster	Johan Tufteland: Austevoll gard og ætt, bd. 1: 
      Moekster sogn. []

Austmarka, Vinger i Hedmark	Lillevold, Eyvind: Vinger 
      bygdebok. Vinger 1972-1977. Bd. I-II - Gards- og slektshistorie 
      Bd. III - Gards- og slektshistorie; Austmarka med Varaldskog 
      [sc]

Austmarka, Vinger	Lillevold, Eyvind: Vinger og Eidskog. Vinger 
      bygdebok; gards- og slektshistorie. Austmarka med Varaldskogen. 
      1965. [db]

Austre Moland i Aust-Agder	Weierhold, Kristen: Austre 
      Moland. Ei Bygdebok. Tvedestrand 1959. [sc]

Austrheim i Hordaland	Solheim, Anton: Bygdebok for Austrheim. Bergen 1972. 
      [db][sc]

Austrheim	NN: Skogseth, Arvid: Austrheim i fortid og notid. B. 4: Allmenn 
      bygdesoge 1880-2000. Utg. Austrheim kommune. 2000. 533 s. ISBN 
      82- 995687-0-6. Henv. Austrheim kommune, 5943 Austrheim. 

Avaldsnes i Rogaland	Arnvid Lillehammer: Avaldsnes. Bind I 1991/Bd. II 
      1993. (Aksdal, Aksnes, Bratthammar, Bratthelgeland, Døle, Eike 
      Nordre (Nord-Eikje), Eike Søndre (Sør-Eikje), Fjellet, Fosen, 
      Fosnaneset, Frakkagjerd, Førre (Førde), Gismarvik, Helgeland, 
      Hellevik, Høvring, Høye, Hålå, Håstø, Kallevik, Kolnes, Leiravåg, 
      Lindøy, Mykje, Myklebust, Nesheim, Nodland (Nådland), Nordtveit, 
      Røyksund, Skeiseid, Skre, Snik, Spannhelgeland, Stakkestad, 
      Stava, Stegaberg, Sørvåg, Tjoland, Tuastad, Veim, Vormedal, Våga, 
      Østhus.) []

Averøy i Møre og Romsdal	Berg, Gudmund Frode: Averøy 
      bygdebok. Trondheim 1979. Bd. I - Busettingssoge fram til år 
      1500, gards- og ættesoge for Kvernes sokn i Møre og Romsdal. 
      [db][sc]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU